Hoppa till huvudinnehåll

Yle Nyheter i Tanzania: Hamnarna bromsar handeln i Afrika

Hamnen i Dar es Salaam, Tanzania.
Infarten till Dar es Salaams hamn ska göras djupare så att allt större fartyg kan lasta av varor där. Hamnen i Dar es Salaam, Tanzania. Bild: Yle/Nina Simberg Afrika,Tanzania,Dar es-Salaam,hamnar

Flera av de afrikanska ekonomierna växer och det sägs att kontinenten har enorm potential. Ineffektiva hamnar, dåliga järnvägar och korruption sätter ändå stopp för en smidig handel.

Nina Simberg
Nina Simberg rapporterar från Tanzania. Nina Simberg Bild: Yle nina simberg

Fartyget Voyager lastas av i Tanzanias största stad Dar es Salaam. Arbetet går långsamt. Fartygen får ofta vänta i flera dagar ute på havet innan de kan anlöpa hamnen. Efter det lastas containrarna långsamt av och skannas en i taget. Sedan kan varorna stå i hamnen i upp till nio dagar innan de körs ut.

- Om vi kunde förbättra in- och utflödet av lastbilar i hamnen kunde vi också förbättra leveransen av varor, säger hamnens chef Hebel Mhanga och pekar ut mot en av portarna där lastbilarna står och köar.

I medeltal tar det hela tre veckor innan en container som anländer i en afrikansk hamn når sitt slutgiltiga mål. De långsamma processerna är ett stort problem, medger Mhanga.

- Företagen som importerar varorna skulle vilja ha dem direkt, men vi lyckas inte uppfylla deras förväntningar.

Hebel Mhanga är chef för Dar es Salaams hamn.
Hebel Mhanga, chef för Dar es Salaams hamn Hebel Mhanga är chef för Dar es Salaams hamn. Bild: Yle/Nina Simberg Afrika,Tanzania,Dar es-Salaam,hamnar,hebel mhanga,internationell handel

Storsatsning på hela kontinenten

Världsbanken har tillsammans med enskilda donatorländer och företag finansierat hamn- och infrastrukturprojekt i hela Afrika de senaste åren.

Hamnen i Dar es Salaam har fått ett lån på närmare 600 miljoner dollar av Världsbanken, Storbritannien och Trade Mark East Africa. Den sistnämnda är ett icke-vinstbringande företag som stöder utvecklingen av handeln i Östafrika och som delvis också finansieras av Finland.

- Pengarna har stor konkret inverkan på effektiviteten. Port nummer fyra hade tidigare bara två filer för lastbilar och nu har vi kunnat bredda den till tre filer, förklarar Mhanga.

Förutom bredare infarter pågår flera andra projekt för att råda bot på problemen. Kanalen in till hamnen ska göras djupare för att allt större fartyg ska kunna anlöpa den och inne på hamnområdet förbereds mer ändamålsenliga sektioner för olika typer av last.

Lastbilar väntar på att komma in i Dar es Salaams hamn i Tanzanias huvudstad.
Vägarna in till hamnen har breddats men lastbilsköerna är fortsättningsvis långa. Lastbilar väntar på att komma in i Dar es Salaams hamn i Tanzanias huvudstad. Bild: Yle/Nina Simberg Afrika,Tanzania,Dar es-Salaam,hamnar

Interna handeln stampar på ställe

Många afrikanska länder producerar främst råvaror och största delen av dem, hela 80 procent, exporteras till Europa, Kina eller USA. Den interna handeln på kontinenten står bara för ungefär 10-12 procent. Motsvarande siffra i Västeuropa är kring 60 procent.

På grund av geografin är flera länder helt beroende av hamnarna i grannländerna för att får varorna in och ut. Det är man mycket medveten om också i Dar es Salaam.

- Den här hamnen är mycket viktig med tanke på det geografiska läget. Den kortaste vägen till östra Kongo, Zambia, Burundi och Rwanda går här via, påpekar hamnchefen Mhanga och förtsätter:

- Vi lyckas ändå inte locka hit varorna från de här länderna på grund av alla problem vi har här.

Istället väljer många företag och länder att använda hamnen i Durban på Sydafrikas östkust.

Tid är pengar

  • Hamnarna har stor betydelse för handeln i Afrika eftersom 90 procent sker via sjötransport.
  • Afrikanska hamnar är rätt små. Durban i Sydafrika är störst och har kapacitet för 2,6 miljoner containrar per år. Det är bara en trettondel av vad världens mest trafikerade hamn Shanghai klarar av.
  • Det är dyrt att exportera från Afrika. År 2011 var det dubbelt mer tidskrävande att få ut en container från en afrikansk hamn än från Indien och sex gånger långsammare än via en hamn i USA.
  • Världsbanken har räknat ut att de långa väntetiderna ökar importvarornas priser med 10 procent. För exportvaror blir kostnaderna ännu högre.
  • Afrikanska utvecklingsbanken beräknar att regionen skulle behöva 40 miljarder dollar årligen för att rätta till nuvarande problem och fortsätta utveckla hamnarna och infrastrukturen.

Källa: The Economist, Världsbanken, www.un.org

Snyggt på papper

De politiska ambitionerna för att öka värdet på handeln både inom Afrika och också utanför kontinenten är höga. I fjol undertecknade lite över hälften av de afrikanska länderna ett frihandelsavtal som sträcker sig från Kairo till Kapstaden. På papper ger avtalet enorma möjligheter men hindren för att förverkliga dem är många.

Kontinenten består av upp till 17 olika handelsblock som ofta överlappar varandra och fungerar enligt olika principer. Ett av de starkare blocken är det östafrikanska som till och med drömmer om en gemensam valuta.

- På papper finns en målsättning att länderna redan år 2018 kommer att vara en enda stat. I praktiken är det kanske ändå inte helt så enkelt. Därför är det viktigt att utvecklingen sker med små steg, säger Josaphat Kweka, landschef i Tanzania för Trade Mark East Africa.

Han är ändå optimistisk och ser att det finns en möjlighet för Tanzania och grannländerna att ha en allt mer integrerad marknad där tung byråkrati och korruption vid gränserna är ett minne blott. Alla har inte en lika ljus syn på saken. Enligt en rapport från Afrikanska utvecklingsbanken har framstegen inom handeln hittills varit alltför långsamma och de beskrivs som en stor besvikelse.

Dar es Salaams hamn i Tanzania.
Varor som lastas av i Dar es Salaam kan stå kvar i över en vecka innan de körs ut ur hamnen. Dar es Salaams hamn i Tanzania. Bild: Yle/Nina Simberg Afrika,Tanzania,Dar es-Salaam,hamnar

Förfallna järnvägar en flaskhals

Vid utkanten av Dar es Salaams hamnområde skymtar igenvuxna tågskenor men inga tåg syns till. Som i så många andra länder på kontinenten saknar Tanzania effektiva järnvägar. Det här är en av orsakerna till att transportkostnaderna i Östafrika kan vara upp till 60 eller 70 procent högre än inom EU.

I grannlandet Kenya transporteras bara fem procent av varorna från regionens största hamn i Mombasa via järnvägen. I Dar es Salaam är siffran om möjligt ännu sämre. En försvinnande liten del, 0,1 procent, färdas på räls, resten körs med lastbilar.

- Järnvägarna borde i medeltal stå för 30 eller 40 procent av varuleveransen, så vi måste öka kapaciteten och förbättra järnvägarna och det gör regeringen just nu, säger Hebel Mhanga, chef för Dar es Salaams hamn.

Världsbanken gav för ett par år sedan ett lån på 300 miljoner amerikanska dollar åt Tanzania för att landet skulle kunna förbättra sina järnvägar och stärka den så kallade centrala korridoren som leder genom nordväst genom Tanzania mot grannländerna Burundi, Rwanda och Demokratiska Republiken Kongo.

Hamnen i Dar es Salaam byggs ut för att öka kapaciteten.
Hamnen i Dar es Salaam byggs ut för att öka kapaciteten. Hamnen i Dar es Salaam byggs ut för att öka kapaciteten. Bild: Yle/Nina Simberg Afrika,Tanzania,Dar es-Salaam,hamnar

Nya vägar löser inte allt

Infrastrukturen är ändå bara en del av problemet. Korruption är ett enormt hinder för effektivare export och import och äter upp en stor del av de inkomster handeln kunde bidra med för länderna. Enligt organisationen Transparency Internationals jämförelse finns hälften av världens femtio mest korrumperade länder i Afrika.

Korruptionen tär också på det regionala samarbetet. Rwandas ansvariga minister i gruvfrågor har till och med skickat ett officiellt klagomål till Tanzania eftersom han anser att korruptionen där hotar Rwandas ekonomi.

Kuststaterna har försökt lära sig av kritiken. Både i Tanzania och också i Kenya har cheferna för hamnarna fått gå på grund av korruptionsmisstankar. Tanzanias president John Magufuli såg nyligen till att hela hamnmyndighetens styrelse och transportministeriets ledande tjänsteman fick sparken. Det är bara en i raden av krafttag som presidenten har tagit mot korruption under den senaste tiden. Men frågan är om det räcker. Endast i Tanzania har tre hamnchefer avskedats på tre år. Trots det frodas korruptionen och mår bra.