Hoppa till huvudinnehåll

Betydande förändringar i fiskguiden: Laxen mår bättre - gösen sämre

Lax på Lerøy Auroras laxslakteri i Skjervøy
Lax på Lerøy Auroras laxslakteri i Skjervøy Bild: Patrick Holmström skjervöy

Östersjölax som fångas i Bottniska viken har flyttats från den röda listan till den gula i Världsnaturfonden WWF:s Fiskguide.

Ändringen är bland annat en följd av minskat kommersiellt fiske. Ett större antal lekande fiskar har kommit upp i älvarna vilket har lett till en ökad yngelproduktion.

WWF anser dock inte att man ännu kan förklara den vilda laxen som räddad. Den ändrade rekommendationen i Fiskguiden gäller vild lax som har fångats med ryssja i Bottenviken. Merparten av den lax som säljs i Finland har fångats med ryssja i Bottenvikens kustområden.

Den vilda lax som fångas i Östersjön och Finska viken stannar kvar på Fiskguidens röda lista.

Svaga laxstammar är en följd av uppdämning av älvar och dålig skötsel av fiskarnas förökningsområden.

- Vi utlyser inte Östersjölaxen som räddad eftersom den ännu är hotad. I Östersjön förekommer sådant fiske där också fisk från svagare laxälvar fångas. Dessutom finns det tecken på att syndromet M74 som dödar fiskyngel har ökat i omfattning, säger WWF:s skyddsexpert Matti Ovaska.

Gult kort för gösen i Skärgårdshavet

En förändring har skett gällande gös som fångats i Skärgårdshavet och Bottenhavet, och den ligger nu på Fiskguidens gula lista. Rekommendationen för gös som fångats i insjöarna och i Finska viken förblir grön.

Enligt Ovaska har det effektiva nätfisket i Skärgårdshavet lett till att storleken på könsmogna gösar har minskat.

Fiskguiden fyller tio år

Fiskguiden – WWF:s konsumentguide för miljövänliga köp av fisk och skaldjur - hjälper konsumenterna att bidra till ett mer hållbart fiske.

Guiden publicerades för första gången i Finland år 2006.

Det grundläggande budskapet i Fiskguiden är: Det lönar sig för den ansvarsfulla konsumenten att välja inhemska fiskarter som finns på den gröna listan. Till exempel mörtfiskar undviks ofta utan orsak.

- När man köper importerad fisk är det skäl att välja MSC- och ASC-miljöcertifierade produkter, säger Ovaska.