Hoppa till huvudinnehåll

Jäätteenmäki: TTIP-beskeden som något ur Pravda

TTIP-demonstration i Helsingfors hösten 2014
TTIP-demonstration i Helsingfors hösten 2014 TTIP-demonstration i Helsingfors hösten 2014 Bild: Yle ttip,demonstration

Europaparlamentarikern Anneli Jäätteenmäki (C) anser att de läckta TTIP-dokumenten ger efterlängtad information om förhandlingarna om det transatlantiska frihandelsavtalet.

Jäätteenmäki skriver i sin blogg att USA riktar hårda påtryckningar mot EU bland annat genom att hota att försvåra den europeiska exporten av bilar till USA om amerikanska lantbruksprodukter inte släpps in på den europeiska marknaden.

USA tycks enligt Jäätteenmäki inte godkänna EU:s uppfattningar om konsumentskydd, utan vill exportera bland annat genmodifierad mat och hormonbehandlat kött till Europa.

Hon anser att kommissionen måste värna om både den rena maten och bilindustrin.

"Lyfter på förlåten"

Bilden av TTIP-förhandlingarna har enligt Jäätteenmäki varit förvrängd eftersom USA:s ståndpunkter hållits hemliga för den breda publiken. Nu har man enligt henne lyft på förlåten en aning.

Jäätteenmäki skriver att kommissionens meddelanden om förhandlingarna har varit som något man läser ur kommunisttidningen Pravda. Man försäkrar att allt är bra och att kommissionen skyddar det europeiska sättet att leva. Samtidigt har man enligt Jäätteenmäki anat att allt inte är som det ska.

Jäätteenmäki tror att EU och USA är alltför oeniga för att kunna enas om ett avtal före utgången av 2016 som det var tänkt.

Tidningen Uusi Suomi rapporterade först om Jäätteenmäkis tankar om TTIP-förhandlingarna.