Hoppa till huvudinnehåll

Dina sopor säger mer om dig än du tror

Sopsortering vid Korvenmäki avfallscentral.
Studenter från Yrkesinsitutet Livia och Åbo yrkeshögskola sorterar sopor vid Korvenmäki avfallscentral. Sopsortering vid Korvenmäki avfallscentral. Bild: Yle / Peter Karlberg korvenmäki avfallsstation

Hur bra är du egentligen på att sortera dina sopor? Vid Korvenmäki avfallscentral i Salo tar man nu reda på hur delar av sydvästra Finland sköter sin sopsortering.

Målet med undersökningen är att under två till tre veckor gå igenom sammanlagt 3 500 kilo blandavfall. Frivilliga studenter från Yrkesinsitutet Livia och Åbo yrkeshögskola sorterar prover av blandavfall från hushåll från kommunerna Salo, Sagu, Kimitoön och Pemar.

- Man gör det här för att kolla på sammansättningen av soporna. Hur mycket är papper, hur mycket är glas och kartong med mera. Man kollar också om det finns något som inte hör hemma där, till exempel farligt avfall. Tanken är vi med jämna mellanrum ska ha sådana här sorteringsundersökningar för att följa med hur avfallet sorteras och hur sorteringsanvisningarna inverkar på hur folk sorterar, säger Tuuli Meriläinen, informatör vid Sydvästra Finlands Avfallsservice.

Samtidigt får man ett tydligt svar på hur bra regionens invånare egentligen är på att sortera sina sopor.

- Det är alltid intressant att veta hur bra sorteringen fungerar i olika områden. En motsvarande undersökning gjordes i fjol i Åbo, och här i Salo gjordes en liknande undersökning för tre år sedan. Man vill också gärna se på utvecklingen, om sorteringen har blivit bättre eller sämre i de här kommunerna. Det har visat sig att det blir bättre hela tiden och folk uppger också i olika undersökningar att de hemskt gärna sorterar. Här i Åbo- och Saloområdet har vi också redan varit duktiga i flera år när det gäller att sortera glas och metall.

Tuuli Meriläinen är snabb på att lyfta fram flera andra saker som går åt rätt håll.

- Mängden elapparater eller farligt avfall har minskat väldigt mycket, så folk har blivit mycket bättre på att föra sådant till rätt mottagningsplatser, det vill säga bemannade sorteringsstationer och avfallscentraler. Allt det här är motiverande för oss som jobbar med avfallsfrågor och sedan är det självklart bra för miljön att en allt större andel material återvinns. Att folk sorterar bättre betyder också att mängden blandavfall blir mindre.

När Yle Åboland gästar sopundersökningen i Salo sorterar 10 personer för fullt, ett arbete som pågår från morgon till kväll. Antalet sorterare varierar från dag till dag, men planen är att studenterna under de här två till tre veckorna ska sortera totalt 35 avfallsprover som vardera innehåller ungefär 100 kilo.

Tuuli Meriläinen
Tuuli Meriläinen är informatör vid Sydvästra Finlands Avfallsservice. Tuuli Meriläinen Bild: Yle / Peter Karlberg tuuli meriläinen
Sopsortering vid Korvenmäki avfallscentral.
Sopsortering vid Korvenmäki avfallscentral. Bild: Yle / Peter Karlberg korvenmäki avfallsstation

Trots att solen skiner likt en fin sommardag och att det handlar om frivilliga insatser iklädd skyddklädsel inklusive munskydd verkar det inte vara något större problem att hitta sorterare.

- Alla som är här och sorterar studerar ämnen inom miljösektorn, så de är intresserade av det här med avfallsfrågor. För många som är med här är det motiverande att få bekanta sig med avfallsservicen och verkligen få gräva sig in i avfallet för att se vad det innehåller. Man kan lära sig mycket om människor om man får se på deras sopor.

Tuuli Meriläinen berättar att varje sorteringsundersökning brukar innebära fynd och överraskningar, både positiva och negativa.

- Folk slänger bort de mest märkliga ting. Tidigare år vi hittat löständer i mängder, i år har det kommit någon klocka och även leksaker som är i väldigt gott skick, så folk slänger också väldigt bra prylar. Också mycket gamla fotoalbum, vilket är trist att se, jag menar det kan vara en hel människas liv i soporna. Men det mesta är ändå precis det som det ska vara, alltså hushållssopor.

Sopsortering vid Korvenmäki avfallscentral.
Sopsortering kan också leda till en del fynd. Sopsortering vid Korvenmäki avfallscentral. Bild: Yle / Peter Karlberg sopsortering

De närmaste veckorna gästar Salos åttondeklassare Sydvästra Finlands Avfallsservice och bekantar sig med verksamheten vid Korvenmäki avfallscentral.

- Eleverna besöker dels Korvenmäki avfallscentral, dels en verkstad i Salo som heter EkoCenter, där det sorteras textilier. Målet med det här är att eleverna ska få bekanta sig med vår verksamhet och återvinning i allmänhet. Också att få diskutera hur man förebygger uppkomsten av avfall, vilket också är en väldigt viktig del i vår verksamhet. Vi har en lagstadgad uppgift att erbjuda invånarna avfallsrådgivning och det här är en del av det.

Vilka typer av frågor ställer åttondeklassarna till dig som informatör?

- Överhuvudtaget är eleverna väldigt intresserade av sortering och de är väldigt duktiga på att sortera. Man märker att de har blivit lärda att sortera i ett tidigt skede. Sedan är de även intresserade av detaljer, till exempel vad som händer med en mobiltelefon när den blir avfall. Även textilavfall intresserar ungdomarna mycket. De köper mycket kläder, även av dålig kvalitet och därför blir det också mycket textilavfall nuförtiden. Vad kan man göra med de här textilierna och kan man förlänga deras livstid är två vanliga frågor.

Den här tisdagen besöker elever från Hermannin koulu avfallscentralen. Åttondeklassarna Nuutti Rannikko och Venla Vastamäki är väldigt eniga om att det är viktigt att sortera och att de redan är väldigt vana vid det.

- Vi tänker inte ens på att vi gör det. Det sker automatiskt, säger Venla Vastamäki.

Framöver kommer Sydvästra Finlands Avfallsservice att bjuda åttondeklassare från Sagu, Pemar och Kimitoön på bussexkursioner med avfallstema.

Fotnot: Resultatet från just den här sopsorteringsundersökningen kommer Kaisa Katajisto att publicera i form av ett examensarbete vid Åbo Yrkeshögskola.

Sopsortering vid Korvenmäki avfallscentral.
Sopsortering vid Korvenmäki avfallscentral. Bild: Yle / Peter Karlberg sopsortering
Sopsortering vid Korvenmäki avfallscentral.
Sopsortering vid Korvenmäki avfallscentral. Bild: Yle / Peter Karlberg korvenmäki avfallsstation