Hoppa till huvudinnehåll

"Unga finskspråkiga blir isolerade i Raseborg"

I Finland finns nästan 8000 bostadslösa. De flesta är män som Keijo Lahtinen.
I Finland finns nästan 8000 bostadslösa. De flesta är män som Keijo Lahtinen. I Finland finns nästan 8000 bostadslösa. De flesta är män som Keijo Lahtinen. Bild: Lauri Eriksson galleri zebra

Galleri Zebra visar porträtt på bostadslösa i sin senaste utställning i Karis. Fotograf Lauri Eriksson har träffat och fotograferat bostadslösa. En expert säger att finskspråkiga löper större risk att isoleras i Västnyland än vad svenskspråkiga gör.

Ingåbon Benny Uhlenius jobbar dagligen med missbrukare och bostadslösa i Helsingfors. Där är problemen större än i Västnyland. Men landsbygden är ingalunda fri från utmaningar.

Benny Uhlenius
Fagervikbon Benny Uhlenius jobbar med missbrukare och bostadslösa. Benny Uhlenius Bild: Yle / Ted Urho itäviitta

- Det finns en hel del unga i Raseborg som har en bostad, men inget hem. De blir isolerade i sina bostäder, säger Uhlenius som jobbar som samfundscoach på Kalliola Setlementti i Helsingfors.

Finskspråkiga mera isolerade

Uhlenius talar om en segmentering av unga. Han menar att skillnaden är betydlig mellan finsk- och svenskspråkiga.

- Det finns en social skillnad mellan de här språkgrupperna. De finskspråkiga löper en större risk att bli isolerade, säger Uhlenius som diskuterar bostadslöshet i Galleri Zebra onsdag 4.5 kl. 17.

Socialt stöd i Ankdammen

För att sätta det här i ett större perspektiv talar Uhlenius gärna om sociala nätverk i det svenskspråkiga Västnyland.

- Det sociala stödet som omgivningen ger är mycket, mycket starkare för finlandssvenskar än för finskspråkiga.

Språkmurar leder till mentala problem

Det gäller att överbrygga språkmurarna, menar Benny Uhlenius. I fall en majoritet inte räcker ut en hjälpande hand till en minoritet leder det här till missbruk och mentala problem. Uhlenius funderar på det kausala sambandet mellan missbruk, mentala problem och isolering.

Tero Herraniemi, 29 år, har varit bostadslös i tre år.
Tero Herraniemi, 29 år, har varit bostadslös i tre år. Tero Herraniemi, 29 år, har varit bostadslös i tre år. Bild: Lauri Eriksson galleri zebra

- Är det missbruk och mentala problem som leder till svårigheter att bo och leva? Eller är missbruk och mentala problem följderna av att man är isolerad i sin bostad och inte kommer ut i livet?
Jag har till och med hört att svenskspråkiga unga fått problem för att de har ett finskt namn.

Isolering börjar redan i dagis

Isoleringen och segmentering av olika samhällsklasser börjar redan i en låg ålder, menar Uhlenius.

- Enligt den erfarenhet jag har från Karis så börjar segmenteringen redan i dagis. De finskspråkiga barnen är inte ute samtidigt som de svenskspråkiga. Tidigare lekte finskspråkiga på bakgården och de svenskspråkiga på framgården.

Finskt namn kan ge problem

Enligt Uhlenius fortsätter det här beteendet i livet.

- Jag tror det forfaranade är så att den finlandssvenska ungdomen i Karis far till Ekenäs för att inte behöva ha något att göra med de finskspråkiga.

- Jag har till och med hört att svenskspråkiga unga fått problem för att de har ett finskt namn.

Utställningens 22 berättelser om bostadslöshet i Galleri Zebra öppnar onsdag 4.5 och pågår fram till och med 21.5. Benny Uhlenius diskuterar bostadslöshet i kväll (4.5) kl. 17 i Galleri Zebra.

Läs också