Hoppa till huvudinnehåll

"Vi ser för snävt på jämställdheten i Finland"

Ina Kauranen, tidskriften Astra.
Ina Kauranen. Ina Kauranen, tidskriften Astra. Bild: Yle/ Karita Lehikoinen-Stedt ina kauranen

Att endast prata om hur vi ska få bättre jämställdhet mellan män och kvinnor eller förfasa oss om löneskillnaderna mellan män och kvinnor räcker inte. Det är förstås viktiga frågor men jämställdhet i dagens samhälle är mer än så.

Det säger Ina Kauranen. Hon jobbar med den samhällsgranskande feministiska tidskriften Astra och har att göra med jämställdhet och feminism dagligen. Hon framhåller att feminism är en kamp för jämlikhet generellt och att hennes syn på feminism är bred.

- Såklart spelar genus en stor roll men frågan om jämlikhet i samhället omfattar många olika aspekter, förutom genus också exempelvis klass, ras och etnicitet. Vi måste kämpa för ett samhälle där alla behandlas lika och där vi inte gör skillnad på människor, säger Kauranen.

Jämställdheten som bränsle för rasism

Jämställdhet behövs i dagens samhälle. Det finns ojämlikhet mellan män och kvinnor men också mellan exempelvis sexuella minoriteter eller vem som får sin röst hörd i offentligheten.

- Därför är det viktigt att sätta ihop de här olika frågorna. Vi ser nästan dagligen hur de sammanknyts. Kvinnors jämställdhet används som argument för rasistiska argument som de här Soldiers of Odin använder, för att nämna ett exempel, påpekar Ina Kauranen.

Det är för snävt att endast se jämställdhet som något mellan män och kvinnor i dagens samhälle. Det är inte en fråga om bara män och kvinnor utan folk av alla kön, betonar hon.

- Också folk som kanske känner att de inte har ett kön. En viktig del av jämställdhetsfrågan är att vi också ska börja förstå frågan om kön på ett mer mångsidigt sätt.

Verksamheten på gräsrotsnivån gläder

Men regeringen har inte gjort tillräckligt för jämställdheten, kanske tvärtom, tycker Ina Kauranen. Samtidigt gläds hon åt det som sker på gräsrotsnivån.

- Det är jättefint att folk nu har insett hur viktigt det är att ta upp de här frågorna och förstå de här kopplingarna mellan de här olika problemen i samhället. Det finns feministiska demonstrationer och kollektiv som är mot rasism. Det finns kvinnor som säger att de inte vill ha skydd av de här vita, finska männen som bara använder kvinnorna som någon slags käpphäst till sin rasism.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes