Hoppa till huvudinnehåll

Hjälp flyktingar i Grekland via Tongåvan

Barn i grekiskt flyktingläger
Flytkingbarn på läger i Grekland Barn i grekiskt flyktingläger Bild: Copyright Finnish Red Cross / Maria Santo Grekland,flyktingar,flyktingläger,tongåvan

Nöden är stor på flyktinglägren i Grekland. Mer än hälften av patienterna på Röda Korsets klinik är barn. Tiotusentals sitter fast i Grekland.

Enligt FN:s flyktingorganisation UNHCR befinner sig mer än 45 000 flyktingar i Grekland utan att veta vart de ska ta vägen. Situationen på flyktinglägren är ytterst dålig: det råder brist på hälsovård, mediciner, skydd, mat och vatten.

Mer än hälften av de flyktingar och migranter som nu kommit till Grekland är kvinnor och barn.

Man kan knappt tänka sig en värre situation för dem: inget hem, ingen familj eller släkt som stöder, ingen vetskap om framtiden.

Ett flyktingbarn undersöks
Ett flyktingbarn undersöks Bild: Copyright Finnish Red Cross/Maria Santto Grekland,flyktingar,flyktingläger,tongåvan

Röda korset har hälsovårdskliniker

Finlands Röda Kors har i mars inrättat en hälsovårdsklinik i norra Grekland tillsammans med Tyska Röda Korset. Biståndsarbetare jobbar på flyktinglägren i Cherso och Nea Kavala i norra Grekland, där närmare 8 000 människor bor just nu.

Röda Korsets klinik är utrustad främst för att erbjuda bashälsovård för flyktinglägrens invånare. De som behöver omfattande undersökningar och krävande fortsatt vård, skickas vid behov till lokala sjukhus. Mest sköts vanliga barnsjukdomar.

Barn löper dessutom större risk att insjukna i diarré och infektioner i luftvägarna, och i lägerförhållanden sprids sådana åkommor lätt.

Gravida och åldringar

Biståndsarbetarna kommer också att följa med hur gravida mammor mår. Många av människorna i lägren har en lång och utmattande resa bakom sig.

På lägren finns också många åldringar och övriga personer i dåligt skick, för vilka regelbunden medicinering är livsviktig. Under den långa resan har medicinerna tagit slut eller det har varit svårt att få tag på dem.

Biståndsarbetarna tar bland annat också hand om att det finns rent vatten och sanitet samt psykiskt stöd. Mammor med nyfödda och små barn får stöd i vården av barnen.

Utöver de två flyktinglägren erbjuder Röda Korsets biståndsarbetare hälsovård också på mindre flyktingläger.

Barn i grekiskt flyktingläger
Barn i grekiskt flyktingläger Bild: Mirva Helenius / Finnish Red Cross Grekland,Röda Korset,flyktingläger,flyktingar,tongåvan

Spontana flyktingläger

Små flyktingläger som har uppstått spontant har lämnats vind för våg.  Människorna som bor på dessa läger, och har små barn med sig, har nödvändigtvis inte ens täcken eller tvål.

Och flyktingströmmen till Grekland fortsätter hela tiden. I Grekland finns cirka 45 000 flyktingar och migranter, bedömer FN:s flyktingorgan UNHCR. Förhållandena i flyktinglägren är ytterst dåliga. Det råder brist på hälsovård, mediciner, skydd, mat och vatten.

Mammor med småbarn köar till barnmorskans mottagning. De är lugna och tålmodiga, trots att de och deras familjer lever under nästan omänskligt svåra förhållanden.

Det är svårt att föreställa sig en svårare situation än att vara gravid eller ha en nyfödd eller småbarn och vara flykting: inget hem, inget stöd från familj eller samhället, inget vet man om framtiden. Många av dem har kommit ifrån sina män, sina systrar och sina mödrar.

Flyktingläger i Grekland
Flyktingläger i Grekland Bild: SPR/Mirva Helenius flyktingläger,Grekland,tongåvan,flyktingarbete,flyktingar,Röda Korset

Över 100 patienter per dag

Kliniken ger vård på flyktinglägren i Nea Kavala och Cherso, där närmare 8 000 människor bor just nu. Kliniken erbjuder vård på hälsocentralsnivå och tar emot mer än 100 patienter per dag.

Mer än hälften av invånarna i lägren är kvinnor och barn, och det syns också i arbetet på kliniken. Infektioner i luftvägarna, magsjuka, eksem och en del ohyra är de vanligaste åkommorna.

Största delen av problemen är en följd av de primitiva förhållandena i flyktinglägret och av att det har regnat så mycket. Nätterna är kalla och i tälten har bara en tunn presenning som golv. Det finns några vattenposter i lägren, men de ger begränsat med endast kallt vatten.

Många har psykiska sår

Nioåriga Aya är på flykt undan inbördeskriget i Syrien och bor i ett tält med sin mamma och tre bröder. Mamman har tagit med sig Aya till mottagningen för att flickan har slutat äta och dricka. De senaste dagarna har hon haft väldigt ont i magen.

Ayas pappa dödades i ett bombardemang i Syrien för en månad sedan. Tårarna flödar på både Ayas och hennes mammas kinder. Läkaren drar slutsatsen att den försvunna aptiten och de andra problemen sannolikt är kopplade till chocken över pappans död.

Psykologen Valerie Heerema tillkallas. Hon tar Aya och hennes mamma åt sidan för att tala med dem i lugn och ro. Aya får papper och pennor. Att rita är ett sätt att hjälpa barn hantera sina känslor och det används inom psykiskt stöd.

För att familjen ska kunna återhämta sig är det viktigt att de talar om sin sorg och bearbetar pappans död. Eftersom mamman är stark tror Heereman att Aya och hennes familj har goda förutsättningar att gå vidare från sina psykiskt tunga upplevelser, trots att deras framtid är osäker.

Stöd Röda korsets insamling

Skicka sms: SPR till numret 16499 (15€)

Ring 0600-122 20 (20,28 €/samtal + lna/mna)

Betala in på Röda Korsets katastroffond konto FI06 2219 1800 0680 00 referens: 5212

Genom att ge ett bidrag på Röda korsets webbplats

Insamlingstillstånd: POL-2015-8798/30.11.2015

Tongåvan fredagar kl 19.30

Läs också

Nyligen publicerat - Vega