Hoppa till huvudinnehåll

Panamaläckan beredd att samarbeta med myndigheter

Palmer på en strand
Läckan skrev öppet brev om sina motiv. Palmer på en strand Bild: Yle skatteplanering

Yle publicerar ett öppet brev från den person som står bakom den så kallade Panamaläckan. Enligt läckan är det rätt beslut av mediehusen att inte samarbeta med myndigheterna. Läckan säger att motivet för verksamheten har varit en vilja att avslöja kriminell verksamhet och en oro för ökade inkomstskillnader.

Den person som läckt Panamapappren säger sig vara beredd att samarbeta med myndigheterna, så att eventuella skattesmitare eller andra kriminella kan ställas till svars för vad de gjort.

Läckan har sänt ett öppet brev till Süddeutsche Zeitung, vars innehåll medierna runt om i världen publicerar i dag.

Läckan anser att det är rätt att mediehusen inte har överlåtit material till myndigheterna. I Finland har skattemyndigheterna utövat påtryckningar mot Yle för att få materialet och exempelvis finansminister Alexander Stubb har vädjat i saken till Yle. Yle har inte överlåtit materialet.

- I fall myndigheterna får tag i pappren, kan det leda till tusentals åtal. Internationella journalistnätverket, ICIJ och dess samarbetsparter har helt riktigt beslutit att inte överlåta information till myndigheter. Jag är ändå beredd inom möjligheternas gräns att samarbeta med myndigheter, skriver läckan.

Yle eller journalister från andra mediehus känner inte till identiteten på läckan. Informationen överläts ursprungligen till Süddeutsche Zeitung. Yle:s MOT- och Spotlight-program kunde bekanta sig med materialet via ICIJ.

Süddeutsche Zeitungs journalist Bastian Obermayer, som har haft kontakt med källan, säger att man har kunnat verifiera att brevskrivaren är den som läckte dokumenten. Inte heller Obermayer känner till läckans namn.

”Visselblåsare ska ha skydd, inte straff”

I sitt öppna brev skriver läckan att han/hon är reserverad när det gäller samarbete med myndigheter. Läckan hänvisar till andra läckors öde, till exempel Edward Snowden, som läckte uppgifter från NSA.

NSA är en underrättelseorganisation som är specialiserad på elektronisk övervakning.

- Jag har sett hur man i USA och Europa har förstört visselblåsares liv, då de har avslöjat helt uppenbara missgärningar. Edward Snowden sitter fast i Moskva eftersom Obamaadministrationen beslöt åtala honom enligt spionerilagen. För sina avslöjanden skulle han förtjäna en hjältes mottagande och ett pris, inte straff.

Panamavisselblåsaren hoppas på bättre behandling av dem som läcker information. Det öppna brevet har som rubrik Revolutionen digitaliseras. Detta pekar förutom på den digitala informationens ständiga tillväxt, även på de informationsläckor som tillväxten för med sig.

- Så länge som regeringarna inte skapar ett lagligt skydd för visselblåsare är myndigheterna beroende av sina egna informationskällor eller avslöjanden av medierna för att utreda saker.

Källan vädjar till Europeiska unionen, Storbritannien och Förenta staterna för att de ska göra något för att skydda dem som läcker information.

Vad är motivet till läckan?

Det har i offentligheten förekommit gissningar om motiven hos dem som har läckt Panamapappren. I brevet hänvisar läckan till bland annat korruption, skatteflykt och ökade inkomstskillnader samt att skatteparadisen används för kriminell verksamhet.

Läckan insåg att informationen avslöjar så viktiga missförhållanden att de måste fås ut i offentligheten.

- Brevlådeföretag kopplas ofta ihop med skatteflykt. Även om brevlådeföretag i sig inte är kriminella, visar Panamapappren utan minska tvekan att bolagen utnyttjas i många allvarliga brott.

Personen som läckte Panamapappren beslöt avslöja Mossack Fonsecas verksamhet för att bolagets grundare, arbetstagare och kunder skulle tvingas svara för sin kriminella verksamhet.

Personen förnekar samarbete med någon som helst regering eller underrättelseorganisation. I offentligheten har det förekommit uppgifter att det i bakgrunden skulle finnas statliga aktörer, som till exempel den amerikanska underrättelsetjänsten CIA.

- Jag har aldrig jobbat direkt eller indirekt för någon stat eller underrättelsetjänst. Beslutet att överlåta informationen till Süddeutsche Zeitung och ICIJ var enbart mitt eget, och det berodde inte på någon speciell politisk avsikt.

Läckan säger sig ändå vara nöjd med att de avslöjanden som finns i Panamapappren, har lyft upp skatteparadisen och deras olägenheter i centrum i den internationella politiken.

Panamapappren dög inte åt alla medier

Den person som läckt Panamapappren säger att inom kampen mot skatteparadisen närmast finns personer som har misslyckats. Listan på skyldiga är lång: banker, reglerare inom finansbranschen, skattemyndigheter och fram för allt politiker och lagstiftare, som har tittat på vid sidan om och till och med främjat verksamheten. Medierna får också hård kritik.

- Medierna har misslyckats. Många nyhetsmedier är seriemagasinliknande parodier på sig själva. Miljardärer verkar ha som hobby att äga medier, samtidigt som de begränsar nyheter om rika människors verksamhet. Däremot finns det inte finansiering för allvarlig grävande journalistik.

Läckan erbjöd Panamadokumenten till Wikileaks samt till ”ett flertal betydande mediehus”. Wikileaks svarade inte och flera mediehus meddelade att de inte är intresserade av materialet.

- Medarbetare vid flera betydande mediehus fick bekanta sig med Panamapappren, men mediehusen beslöt att inte göra nyheter om innehållet. Ett tråkigt faktum är att inget av världens främsta mediehus var intresserat av materialet.

I brevet nämns inte vilka mediehus det gällde.

Jyri Hänninen, Yle Uutiset
Minna Knus-Galán, Yle MOT

Visselblåsarens öppna brev (på engelska):