Hoppa till huvudinnehåll

Tätare samarbete mellan Vasa universitet och Hanken

Svenska handelshögskolan i Vasa
Svenska handelshögskolan i Vasa Bild: YLE/Rolf Granqvist hanken i vasa

Vasa universitet och Svenska handelshögskolan kommer framöver att ha ett ännu närmare samarbete än idag. Bland annat inom ekonomutbildningen, forskningen och språkundervisningen ser man möjligheter till ytterligare samverkan.

- Vasa universitet och Hanken har samarbetat inom utbildningen redan länge och nu skall detta samarbete stärkas och utvecklas ytterligare, säger professor Jorma Larimo från Vasa universitet i ett pressmeddelande.

Utbildningssamarbetet främjar studiernas flexibilitet och förbättrar studiemöjligheterna för kandidat-, magister- och forskarstuderande. Avsikten är att erbjuda gemensamt producerade kurser inom ekonomi och språk för studerande vid bägge universitet.

- Målet är att studerande i framtiden skall kunna välja både enskilda kurser och biämneshelheter från det andra universitetet. Avsikten är också att utnyttja gemensamma internationella gästföreläsare allt bättre, säger Larimo.

Vid högskolorna hoppas man även på gemensamma projekt på nya områden så som energi.

- Med hjälp av samarbetet kan vi stärka både utbildningens och forskningens inverkan och på så sätt bidra till att stärka regionens livskraft, säger Hankens rektor Karen Spens.