Hoppa till huvudinnehåll

Unga kvinnor i Helsingfors tjänar bättre än män - tills babyn kommer

Löneskillnaderna är kvar
Unga kvinnors lön är i medeltal 107 procent av mannens före 25-årsåldern. Efter det är den bara 85 procent. Löneskillnaderna är kvar Bild: Yle lön

Unga kvinnor i huvudstaden har högre lön än män i samma ålder, men efter 25-årsåldern ändrar löneförhållandena radikalt.

Unga kvinnor i Helsingfors klarar sig bra i lönejämförelser. Bland helsingforsborna som är under 25 år gamla är kvinnornas lön 107 procent av männens.

Det här beror bland annat på att de unga kvinnorna är aktivare på arbetsmarknaden än vad de unga männen är.

- Männens år i armén kan också ha en inverkan, säger Sini Askelo på Helsingfors stads faktacentral.

Kvinnans euro sjunker efter 25

Men genast i följande åldersgrupp, 25-34-åringar, sjunker kvinnans euro till bara 85 procent av mannens. Och den stiger aldrig till mannens nivå igen.

- En orsak är förstås det att man får barn i 30-årsåldern, säger Askelo.

Vårdledighet och vårdpeng syns som en klar nedgång i inkomsten.

Kvinnorna hänger efter med 10 000 euro per år

Löneuppgifterna om Helsingforsbor visar att kvinnor i medeltal tjänar 10 000 euro mindre än män per år. Män i Helsingfors tjänar i medeltal 39 518 euro per år och kvinnor 29 648 euro. Helsingforskvinnans euro är alltså 75 cent om man jämför med Helsingforsmannen.

Bland de pensionerade är kvinnornas inkomst bara 62 procent av männens.

Siffrorna kommer från en rapport om män och kvinnor i Helsingfors, med löneuppgifter från 2014.

Stora skillnader också i kapitalinkomst

Siffrorna skiljer ännu mer när man tittar på kapitalinkomsten. Män tjänade i medeltal 4 000 euro per år i kapitalinkomster år 2014, medan kvinnor tjänade bara 1 900 euro. Ungefär var tredje löntagare i Helsingfors fick kapitalinkomst år 2014.

Askelo förklarar tror den största orsaken är att män helt enkelt har mera pengar att röra sig med och därför investera.

Mikko Rita / Yle Helsinki