Hoppa till huvudinnehåll

När bussen försvinner från Västerleden tar skåpbilen över bussfilen - se video

Då Västmetron startar den 15 augusti försvinner nästan alla bussar från den sista sträckan av Västerleden. Samtidigt kommer nya skyltar som ger fler lov att använda kollektivtrafikfilen.

Målet är ju att få folk att använda Västmetron,därför valde vi bort planen på en samåkningsfil i ett tidigt skede.― Sami Mankonen, NTM-centralen

- Närmare 90 procent av bussarna försvinner från den sista sträckan på Västerleden, så nu öppnar vi upp bussfilen för skåpbilar och lastbilar, berättar projektchef Sami Mankonen vid NTM-centralen i Nyland.
Rött markera öppnad kollektivfil österut, blått markerar öppna kollektivfil västerut.
Rött visar öppnad fil in mot Gräsviken. Rött markera öppnad kollektivfil österut, blått markerar öppna kollektivfil västerut. Bild: NTM-centralen Västerleden,karta,närings-, trafik- och miljöcentralen

Södra Esbo står inför en omfattande omställning i busstrafiken. De linjer som nu trafikerar från södra Esbo till Helsingfors centrum börjar istället köra matartrafik till metrostationerna i bland annat Mattby och Hagalund.

Miljöbilar får ännu hålla sig i vanliga filen

Beslutet att öppna upp bussfilen från Hanaholmen ända till Gräsviken och från Drumsö västerut till Kägeludden har tagits av Närings- miljö och trafikcentralen.

Rött markerar öppnad kollektivfil österut, blått markerar öppna kollektivfil västerut.
Rött visar öppnad fil in mot Gräsviken. Rött markerar öppnad kollektivfil österut, blått markerar öppna kollektivfil västerut. Bild: NTM-centralen Västerleden,grafik,kartor,närings-, trafik- och miljöcentralen

Projektchef Sami Mankonen medger att man funderat på att tillåta även andra fordon än skåpbilar och lastbilar i bussfilen.

- El- och miljöbilar var på tapeten, men det var svårt att etablera vid vilka gränsvärden en bil skulle klassas som miljövänlig, förklarar Mankonen.

Dyrt med övervakning

Skulle man öppna upp bussfilen för personbilar så skulle det göra övervakningen svårare.

- Nu kommer övervakningen att ske med stickprov. Det finns visserligen teknik för att registrera registernummer, men det skulle bli en dyr lösning, förklarar Sami Mankonen.

Även tanken på att öppna upp kollektivfilen för privatbilister som samåker fanns med ett tag.

Projektchef Sami Mankinen poserar vid Västerleden.
Sami Mankonen är projektchef vid NTM-centralen. Projektchef Sami Mankinen poserar vid Västerleden. Bild: Yle / Ted Urho västerleden,närings-, trafik- och miljöcentralen,Västerleden

- Målet är ju att få folk att använda Västmetron, istället för att ta bilen in till stan. Därför valde vi bort planen på en samåkningsfil i ett tidigt skede.

Läs också

Nyligen publicerat - Huvudstadsregionen