Hoppa till huvudinnehåll

KSF Medias personal marscherade ut

KSF Medias personal marscherade ut klockan 13 på måndagen, i protest mot de samarbetsförhandlingar som bolaget meddelade om förra veckan. Personalen vid Västra Nyland deltog inte i utmarschen.

KSF Media inleder samarbetsförhandlingar i dag, måndag. 63 jobb inom bolaget är hotade.

Enligt förslaget ska regiontidningarna Västra Nyland och Östnyland också börja utkomma på papper två dagar i veckan i stället för fem som nu.

Tidningen Östnylands redaktioner i Lovisa och Borgå lade ner arbetet klockan 13 på måndagen.

Östnylands redaktion är besviken över planen på att kraftigt skära ner papperstidningens utgivning till en tvådagarstidning och över den allmänna misskötseln av företagets ekonomi, skriver Journalistförbundets lokala fackklubb i ett pressmeddelande.

Arbetet vid tidningen återupptas på tisdag morgon.

Enligt uppgifter som Yle Östnyland har fått kommer tidningen Östnyland inte ut på tisdagen. Fackklubbens ordförande Mikael Grönroos vet inte hur det blir med den saken.

Alla på redaktionen hör till facket.

Västra Nyland inte med

Utmarscher planeras också vid KSF Medias andra tidningar under måndagen.

Vid Västra Nyland uppger chefredaktör Marina Holmberg att Västis utkommer i normal ordning på tisdag.

Ordföranden för fackklubben vid Västra Nyland, Eva Hagman, säger att det bland de anställda vid Västra Nyland inte finns intresse att delta i utmarschen.

Däremot ställer de anställda sig helhjärtat bakom det gemensamma brev journalisterna vid KSF Media tillsammans har gett ut.

HBL-journalister marscherade ut

På HBL berättar Wilhelm Kvist från fackklubben att missnöjet är väldigt utbrett bland en överväldigande majoritet av personalen.

Merparten av HBL:s journalister marscherade ut på Mannerheimvägen 18 klockan 13.15 på måndagen. I ett ställningstagande säger de att de är bestörta över samarbetsförhandlingarna.

Personalen anser att bolaget under de senaste åren har vanskötts, att utgifterna har tillåtits skena i väg och att ledningen genom optimistiska kalkyler, radikala felbeslut, nyckfulla kursändringar och strategiska experiment har förvärrat verksamhetsförutsättningarna avsevärt.

Det som nu betecknas som en "räddningsplan" kallar journalisterna för en slakt och de vädjar till ägaren Konstsamfundet att tillsätta en ny styrelse för bolaget.

Konstsamfundets ledning avvaktar

KSF Medias styrelse består av Heidi Avellan, Mary Gestrin, Mirja-Leena Kullberg, Risto Peltola, Johannes Schulman och Jaakko Tapaninen. Styrelseordförande Kaj-Gustaf Bergh är också vd för Konstsamfundet.

Kaj-Gustaf Bergh och Konstsamfundets styrelseordförande Christoffer Taxell säger i ett gemensamt pressmeddelande att de vill ge förhandlingsparterna arbetsro medan samarbetsförhandlingarna pågår.

Först efter avslutade förhandlingar behandlas ärendet på nytt i KSF Medias styrelse.

Journalistförbundet understöder inte personalens utmarsch på KSF Media och uppmanar de anställda journalisterna att inte delta i utmarscher eller arbetskonflikter.

Orsaken är att det råder arbetsfred i KSF Media och då strider arbetskonflikter mot kollektivavtalet, skriver Journalistförbundet i ett pressmeddelande.

Artikeln uppdaterad 10.5.2016 klockan 5:13 med ett förtydligande av Mikael Grönroos kommentar.