Hoppa till huvudinnehåll

Kyrkomötet börjar på måndag i Åbo

Kyrkomötets öppningsmässa hålls i Åbo domkyrka måndagen den 9 maj klockan 10. Bild: Yle/Nina Bergman åbo domkyrka

Kyrkomötet samlas till sin första session i ny sammansättning den 9-13 maj på Turun kristillinen opisto i Åbo.

Kyrkomötets öppningsmässa hålls i Åbo domkyrka måndagen den 9 maj klockan 10. I mässan predikar biskopen i Lappo Simo Peura. Ärkebiskop Kari Mäkinen öppnar kyrkomötet på Turun kristillinen opisto klockan 11.45.

Undervisnings- och kulturminister Sanni Grahn-Laasonen besöker kyrkomötet på tisdag den 10 maj klockan 14.

På kyrkomötets agenda finns frågan om hur ärkebiskopen väljs. Enligt förslaget skulle valsättet ändras så att de andra stiften skulle få större inflytande i valet genom att man minskar på vikten av de röster som avges i ärkestiftet. Bakom förändringen finns de ändringar som skett i ärkebiskopens uppgifter i form av allt flera och vägande uppgifter i helhetskyrkan. Målet är att valsättet bättre ska svara mot fördelningen i ärkebiskopens arbete mellan uppgifter i stiftet och helhetskyrkan.

Kyrkomötet ska också behandla ett par stiftsfullmäktigeframställningar om bland annat tidpunkten för församlingsvalet. Ombuden kan lämna in initiativ fram till klockan 12 på onsdag 11.5.