Hoppa till huvudinnehåll

Nästan dubbelt fler anställda får vård också privat

Läkare i vit rock.
En sjukkostnadsförsäkring ersätter också medicinkostnader. Läkare i vit rock. Bild: Yle/Laura Pohjavirta sjukhus

Företag tecknar fler sjukkostnadsförsäkringar än någonsin. Antalet har nästan fördubblats under åren 2009 till 2015.

Med försäkringen får man vård snabbare och kan återvända fortare till jobbet. Med hjälp av sjukkostnadsförsäkring kan företag också locka till sig bra arbetstagare.

Antalet sjukkostnadsförsäkringar som företag tecknar till sina anställda har ökat rejält. I slutet av 2015 hade nästan 186 000 arbetstagare en försäkring, medan antalet år 2009 var drygt 98 000. Det visar en utredning från Finansbranschens Centralförbund. Antalet försäkringar har alltså nästan fördubblats.

En sjukkostnadsförsäkring kompletterar arbetshälsovården. Med hjälp av en försäkring får en arbetstagare snabbt vård hos privata sektorn, och kan snabbare återvända till arbetet. Finlands Näringsliv EK:s sakkunniga läkare Jan Schugk säger att orsaken bakom ökningen är missnöjet med den offentliga sektorns hälsovård. Vården ges inte tillräckligt snabbt.

- Det vi strävar efter är att människor ska jobba effektivt utan hälsobekymmer. Med sjukkostnadsförsäkringen undviker man köer och får snabbt vård. Det handlar inte alltid om att människor inte skulle vara kapabla att jobba - utan om att de har något mindre problem som gör arbetsförmågan sämre.

Större urval ökar försäkringarna

Enligt Schugk är det också frågan om att företag vill locka bra arbetstagare. Han bedömer att typiska företag som tar sjukkostnadsförsäkringar är exempelvis små och medelstora finansierings- och it-företag.

- Företag tävlar om arbetstagare och en del av det är att erbjuda sjukkostnadförsäkringar. Det är också ett sätt att visa att de anställda är värdefulla och att arbetsgivaren är redo att att satsa på dem också på det här sättet, säger Schugk.

Merja Fagerström som är produktchef på försäkringsbolaget Fennia tror att antalet försäkringar beror på större utbud.

- Försäkringsbolag erbjuder nuförtiden mer frivillga sjukkostnadsförsäkringar. De är enkla att ta för hela personalen, i och med grupprabatter.

EK: Även negativa upplevelser

Den sakkunniga läkaren Schugk säger att sjukkostnadsförsäkringar är riskförebyggande verksamhet.

- Om man vill att de anställda snabbt ska få vård kan det verkligen löna sig att teckna en försäkring. Men om sjukfrånvaron är låg och allt har fungerat bra, så behöver man nödvändigtvis inte nya försäkringar.

Han tror att arbetsgivare funderar noga ifall det lönar sig att ta försäkring eller inte.

- Det är genomtänkt på det sättet att det ökar de anställdas produktivitet, håller kvar goda arbetstagare och lockar nya.

Schugk har märkt att de flesta upplever sjukkostnadsförsäkringen som en bra investering. Men ändå inte alltid.

- Det har också funnits negativa erfarenheter. En del har upplevt att kostnaderna har stigit snabbt efter en tid utan att arbetsförmågan har ökat i samma takt. Kanske har man tagit hand om mindre problem som inte ändå haft stor betydelse för arbetsförmågan.

Företag: “Betalar tillbaka sig själv”

Programvaruföretaget Futurice har tagit ungefär 200 nya sjukkostnadsförsäkringar till sina anställda i Finland. Katja Lehikoinen som är sakkunnig i administrativa frågor säger att man med hjälp av försäkringarna får de anställda snabbare till vård och tillbaka till arbetet, men den viktigaste frågan är ändå värdefrågan.

- Vi upplever att det lönar sig att betala för de anställdas välbefinnande, för det betalar sig alltid tillbaka. Enligt Lehikoinen kan vinsten ändå inte mätas i siffror.

- Sjukkostnadsförsäkringar är ett trumfkort redan vid rekryteringen och binder de anställda vid företaget. Konkurrensen om bra arbetstagare är hård i it-branschen.

En av de anställda vid Futurice, Tuomo Hakaoja, säger att sjukkostnadsförsäkringar är en betydande aspekt i valet av arbetsplats.

- Det är mycket annat som är viktigare än lönen, åminstone tycker jag det. Det är helheten och framför allt hur man ser på hälsovården på arbetsplatsen.

Ursprunglig text: Anne Orjala, Yle uutiset: Työntekijöille otetuissa sairauskuluvakuutuksissa huima nousu – "Muukin merkkaa kuin tilipussi"