Hoppa till huvudinnehåll

Vårdbolag sätter fart på kommunerna i Jakobstadsregionen

Läkare för anteckningar
Läkare för anteckningar Bild: Wesley Wilson hälsovårs

Samarbetsnämnden i Jakobstadsregionen gav på måndagen kommun-och stadsdirektörerna i uppdrag att snabbt ta fram de fakta som behövs för att politikerna skall kunna ta ställning i frågan.

Från statligt håll väntas nu skärpta lagar för att förhindra avtal som binder kommunerna för lång tid framöver innan vårdreformen är genomförd.

Junifullmäktige är målet

Kommun-och stadsdirektörerna i Jakobstadsregionen kommer redan på tisdagen att mötas på nytt i det här ärendet men också för att diskutera vad vårdreformen och landskapsmodellen betyder för regionen.

Styrgruppen för social-och hälsovårdsreformen har tidigare slagit fast att regionala grupper i Österbotten skall fundera på reformen och dess följder i Österbotten.

- Vi uppfattar att vi är rätt ute med att se på olika alternativ, varav sambolaget med en privat aktör är ett, säger kommundirektör Stefan Svenfors i Pedersöre.

Svenfors tillägger:

- Det passar bra att vi möts för att också behandla det här landskapsbolaget eller vad man nu skall kalla det.

Enighet målet

Målet är att beslutsunderlaget skall vara klart i Jakobstadsregionen så att respektive fullmäktige i Jakobstad, Pedersöre, Nykarleby och Larsmo kan ta ställning till att starta en upphandlingsprocess i juni.

Resultatet av en eventuell upphandlingsprocessen underställs på nytt fullmäktige i respektive kommun.

Alla fyra kommuner bör vara eniga i sitt beslut dels för att upphandlingsprocessen skall starta och dels senare vara eniga i ett eventuellt beslut att gå in för en lösning tillsammans med en privat aktör inom social-och hälsovården.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten