Hoppa till huvudinnehåll

Naturväktarna: Havsörnens kometartade comeback i Östersjöområdet

Kvinna tittar fram bakom en trädstam.
Mimma Ekblad är havsörnsforskare och ny expert i Naturväktarna i Radio Vega. Kvinna tittar fram bakom en trädstam. Bild: Yle / Anne Hämäläinen naturväktarna 2016

Det är något speciellt med stora rovfåglar. Havsörnen är vår största rovfågel och havsörnar som patrullerar över sitt rike har blivit en allt vanligare syn i Finland.

Det känns som om de flesta nyheterna från artskyddsfronten är alarm om någon sällsynt art som blivit allt sällsyntare. Men mitt i alarmflödet ryms faktiskt arter som det går bättre för. Havsörnen är just en sådan art och den ses idag ofta som en symbol för lyckat naturskydd.

Tidigare sågs stora rovdjur som människans konkurrenter och det var kutym att hata dem och helst utrota dem. Staten uppmuntrade detta genom att betala ut skottpeng för skjutna djur. I början av 1900-talet, då många arter hängde på utrotningens brant, började man tvivla på att förfarandet var ändamålsenligt. Havsörnen fredades i Finland 1926 men förde fortsättningsvis en tynande tillvaro, bl.a. för att förföljelsen trots allt fortsatte. På 1960-talet drabbades havsörnarna av miljögifter med påföljden att det i början av 1970-talet bara fanns ett tiotal havsörnar i Finland och det kläcktes mindre än en handfull ungar årligen. Då grundade WWF Finland en havsörnsarbetsgrupp som bland annat erbjöd örnarna giftfri föda.

Havsörn Bild: Idalia Skalska / Wikipedia örn

Skyddsarbetet bar frukt, med besked. År 1994 var populationen uppe i 100 häckande par, och år 2014 kläcktes över 450 havsörnsungar i Finland. Havsörnarna bebor idag nästan hela Finlands kust och sprider sig med god fart in i landet. Lappland har en egen livskraftig stam.
I Naturväktarna kan du få svar på allt du någonsin velat veta om havsörnar, för att inte tala om det där som du inte ens visste att du alltid velat veta om havsörnar.― Mimma Ekblad

Havsörnarna äter främst sjöfåglar och fisk. I och med att havsörnen praktiskt taget saknades från Östersjön under stora delar av förra seklet uppstår plötsligt nya utmaningar: hur klarar havsörnens bytesarter av att anpassa sig till det nygamla rovdjuret?

Då topp-rovdjur sprider sig till nya områden, eller återkoloniserar områden från vilka de tidigare försvunnit, kan det få oanade följder. Ett exempel är vargarnas återkomst till Yellowstone nationalpark. Hjortdjuren frodades i avsaknad av rovdjur, åt upp allt bete och förorsakade erosion längs flodbankarna. Då vargarna återinplanterades hindrade de hjortarna från att beta sönder marken, vegetationen repade sig och flodbankarna hålls åter ihop av växtligheten.

Utgör havsörnarna ett hot mot våra redan minskande sjöfågelpopulationer? Eller har det tidigare funnits betydligt färre sjöfåglar och är vi nu på väg mot situationen som den var innan havsörnen försvann? Äter havsörnen storskarvar? Hur är det med renkalvar? Vad är det största hotet mot havsörnar idag? Vad är en satellithavsörn? Hur ser havsörnsbajs ut?

Text: Mimma Ekblad, havsörnsforskare

Torsdagen den 12.5 svara Mimma Ekblad och Jörgen Palmgren i Naturväktarna på dina frågor om havsörnar och andra djur och växter i Finland. Sändningen i Radio Vega börjar kl. 19.22 och telefonslussen öppnar kl. 19. Numret är 0600 11 12 13.

Skicka in din fråga via formuläret här nedan eller via e-post natur@vega.fi. Du hittar också Naturväktarna på Facebook.

Skicka din fråga till Naturväktarna

Läs också

Natur

Vi drar till skogs registrerade 775 996 skogsbesök under två veckor!

Här har flest skogsbesök gjorts

  • Harsyran är vintergrön

    De syrliga bladen kan ätas året runt.

    Många har smakat på harsyrans syrliga blad. De innehåller oxalsyra som också finns i rabarber. Bladen är klöverlika, trebladiga och man kan äta dem året runt, för de är vintergröna. Bladen är omvänt hjärtlika bladen viker ihop sig när det blir kväll, men också när det regnar. Därför har man kallat harsyran för skogarnas barometer. Den fina, lilla blomman uppenbarar sig i april-juni.

Nyligen publicerat - Natur