Hoppa till huvudinnehåll

Nytt energisystem ska göra Wasa Station till spetsprojekt

Arkitektens bild av Wasa Station.
Arkitektens bild av Wasa Station. Bild: Arosuo Arkkitehdit Oy. Lemminkäinen,Vasa,wasa station

Byggföretaget Lemminkäinen och Vasa stad vill göra Wasa Station till ett spjutspetsprojekt i energiteknik och nu hoppas man på statligt bidrag till projektet.

- Vi talar om ett energistöd. Just nu finns det drygt 50 projekt på ansökningslistan till regeringen. Under hösten gallras projekt bort och i mitten på januari 2017 så fastställs vilka projekt som får bli en del av det här spjutspetsprojektet, säger Lemminkäinens regiondirektör Mikael Snellman.

Musik och kongresscenter, idrottsarenor, ett öppet torg, restauranger, affärscentrum, hotell och bostäder ska byggas vid kvarteret kring gamla busstationen i Vasa. Energiförsörjningen ska skötas inom kvarteret och därför skapas även ett nytt företag. Tanken är att spara märkbart i energi.

Vi skär ner på överkonsumtion av energi― Mikael Snellman

- Det är A och O att vi optimerar användningen. Vi skär ner på överkonsumtionen av energi. Till exempel till en konsert kan vi baserat på köpta förhandsbiljetter justera energiförbrukningen på förhand. Det här är något som är helt nytt.

- Här har vi en möjlighet att uppnå Vasa stads mål att vara en kolneutral stad år 2035.

Under hela projektets gång har man funderat på nya innovativa energisystem och utgångspunkten har varit effektivitet och utnyttjandet av förnybar energi. På Wasa station kommer man att på ett nytt sätt uttnyttja husautomationssystem på så sätt att man kan förutse energiförbrukningen. Energiförbrukningen och -produktionen ska gå hand i hand.

Energitekniken och -systemet beräknas kosta allt som allt upp till 35 miljoner euro.

Ska börja byggas nästa år

Än så länge står marken vid kvarteret orörd men Snellman hoppas att arbetet kan påbörjas nästa år efter att snön har smultit.

- Ordningen är ganska klar. Först river vi bort asfalten samt den gamla busstationen och sedan börjar vi neråt. Det vill säga vi börjar med kundparkeringen under jorden och det tar ungefär ett halvt år. Uppåt börjar vi med byggandet av shoppingcentret och sedan kan vi börja med den 100 meter höga byggnaden bredvid centret.

I det här skedet kan Snellman inte ännu säga när kvarteret står klart.

- Vi talar om ett omfattande bygge med över 2 000 arbetare, så det är svårt att säga när det blir klart, men tanken är att shoppingcentret är det första som öppnas.

Läs också