Hoppa till huvudinnehåll

Prästkullaborna öppnar privat daghem i höst

Prästkulla daghem i Raseborg
Det finns plats för tolv barn på daghemmet i Prästkulla. Prästkulla daghem i Raseborg Bild: Yle/Maria Wasström prästkulla daghem

Daghemmet Prästkragen i Prästkulla öppnar med privata krafter i augusti. Det blev klart då styrelsen för Prästkulla hembygdsförening höll möte på måndagskvällen (9.5).

Efter Raseborgs stads beslut att stänga det kommunala daghemmet i Prästkulla har bybor jobbat hårt för en lösning som skulle rädda daghemmet.

Tack vare ett understöd på 40 000 euro från Brita Maria Renlunds stiftelse och de avgifter föräldrarna betalar kan daghemmet hålla öppet åtminstone i ett års tid, berättar Annette Ström som är sekreterare i Prästkulla hembygdsförening.

Man har lämnat in ansökningar också till andra stiftelser och kommer fortsätta göra det även i framtiden. Dessutom behövs talkoarbete för att hålla igång daghemmet, säger Ström.

Den avgift föräldrarna betalar är ungefär är lika stor som den kommunala dagisavgiften.

Ström har själv en dotter som kommer börja på daghemmet om ett år. Ström berättar att det svåraste och mest utmanande året är det första. Efter det ser det ut att finnas tillräckligt med barn för verksamheten.

Tolv barn och tre vårdare får plats

Två till tre familjedagvårdare ska jobba på gruppfamiljedaghemmet i Prästkulla. För tillfället är en handfull barn anmälda till dagiset som har plats för tolv barn. Sista dagen att anmäla sitt barn till Prästkulladagiset är den 30 maj.

Prästkragen kan inte erbjuda förskoleundervisning, men det kan bli aktuellt med eftisplatser för skolbarnen.

Daghemmet kommer också att ha finskspråkig språkdusch eftersom en av vårdarna kommer att tala finska med barnen.

Från stadens och miljöhälsans sida har bemötandet varit mycket positivt och i juni ansöker man om de sista loven, säger Annette Ström.

Hon berättar bland annat att en stor del av utrustningen kan bli kvar på daghemmet. Personalen kan kanske också få ta del av information och utbildning som staden ordnar.

Inget svårt beslut

Det var trots allt inget svårt beslut för styrelsen att säga ja till att hålla igång daghemmet i Prästkulla, säger Annette Ström.

- Alla är nog positiva och anser att dagiset ska fortsätta bara det finns barn och vi har ekonomiska möjligheter. Vi var nog eniga i att vi försöker, in i det sista, hålla dagiset öppet.

Annette Ström uppmanar dem som vill anmäla sitt barn eller som har frågor om dagvården att ta kontakt med henne eller ordföranden Leif Wikström.

Läs mera:

Prästkullaförening vill öppna privat daghem i höst

Nu ser det ut som om Prästkullabarnen får gå på dagis i sin egen by även om det kommunala dagiset i Prästkulla sätter lapp på luckan. Prästkullanejdens hembygdsförening r.f. vill i höst öppna ett gruppfamiljedaghem med två till tre familjedagvårdare.

Läs också