Hoppa till huvudinnehåll

Programmering blir skolämne – Vikinga skola en föregångare

Från hösten finns dataprogrammering med i läroplanen. Klasslärare Isak Westerlunds fyror i Vikinga i Vasa skola programmerar redan ett par timmar i veckan. Det började de med redan i årskurs tre.

Isak Westerlund ingår i en grupp finlandssvenska lärare som testat idéer inför att programmeringen ska implementeras i undervisningen.

- Jag tycker att man inte ska vara rädd för att börja tidigt. Barnen är duktiga på det, ganska snabbt hittar de hur det fungerar.

Handlar om logik

Det handlar egentligen om att lära sig hur datorn fungerar, hur man instruerar den så att den gör det man vill.

- Man har vissa kommandon som man fogar ihop, berättar Westerlund.

Leon Häggblom jobbar intensivt.

- Jag försöker skicka meddelanden från en grej till en annan, men än så länge fungerar det inte, säger Leon. Det känns bra när det fungerar, men inte när det inte fungerar. Det gäller att jobba på.

- Ganska långt handlar det om logik, säger Westerlund. Det gäller att ge instruktioner för att få det att fungera.

Programmering som ämne i skolan är något som näringslivet länge har påtalat behovet av. Men många lärare blev till att börja med oroliga för hur de ska klara av det. Programmering lärs ut av klassläraren. På högre stadier är det matematikläraren.

- Men nu har nog oron bytts i nyfikenhet i stället, berättar Westerlund.