Hoppa till huvudinnehåll

Rektor ger nya läroplanen nio minus

Elisabeth Karp
Rektor Elisabeth Karp vid Tegengrenskola i Vörå. Elisabeth Karp Bild: Yle/Roger Källman karp

I höst får både grundskolan och gymnasiet en ny läroplan. Fortfarande är det bred allmänbildning som betonas men också elevernas egen aktivitet i större skala.

Eleverna ska kunna påverka planering, genomförande och bedömning av sitt skolarbete. Rektor Elisabeth Karp från Tegensgrenskola i Vörå har suttit med och arbetat fram den nya läroplanen.

- Det som är nytt är att man fokuserar jättemycket på metoderna. Hur ska vi jobba, hur ska vi lära ut. Det är inte mera lika stort fokus på vad eleverna ska lära sig. Det känns som att staten litar på att lärarna vet det, säger Karp.

Digitala hjälpmedel får en större roll i skolarbetet i den nya läroplanen. Hjälpmedlen ska användas i elevernas egen inlärning som ett naturligt verktyg. Bland annat kommer dataprogrammering att komma in genast från första klass i grundskolan.

Skrivstilen försvinner

Den klassiska skrivstilen kommer också att försvinna och ersättas av en helt ny modell tryckbokstäver. I den nya stilen kommer bland annat bokstäverna q och z att förses med ett tvärstreck. Liten l- bokstav kommer också att få en krok för att den ska skilja sig från siffran 1.

- Läroplansarbetet är lite som en vårstädning av skolan och innehållet där. Vissa saker funderar man över om man behöver. Det mesta skrivs på dator, så måste man kunna två olika stilar? Då nytt ska in måste vi ta bort någonting också, säger Karp.

Gymnastiken är ett enskilt ämne som kommer att stå inför större förändringar i och med den nya läroplanen. Där ändras fokus speciellt inom bedömningssidan. Det blir mindre betoning på prestation och mera på glädjen att röra på sig och samarbete.

- Fokus flyttas från att du skall hoppa jättelångt eller springa väldigt fort till fokus på att du är med och rör på dig och njuter av det att du deltar aktivt. Också samarbete kommer fram där.

Jämställdhet uppmärksammas

På gymnasienivå kommer religionsundervisningens obligatoriska kurser att minska till två från tre. Större fokus kommer också att sättas på samhällslära på bekostnad av historieundervisningen. Också en obligatorisk kurs i filosofi kommer med i kursutbudet.

I matematik kommer alla gymnasister att ha en grundkurs i matematik och först efter det besluter man sig för om man väljer lång eller kort matematik.

Det som skolorna också kommer att fästa betydligt större uppmärksamhet på är jämställdhet. Skolorna ska skriva jämställdhetsplaner och rapportera om framsteg. Jämställdhetsombudsmannen kommer at övervaka hur skolorna klarar sig. Elisabeth Karp välkomnar satsningen.

- Det behövs i dagens samhälle. Jämlikhet och mänskliga rättigheter och alla människors lika värde kommer jätte starkt i alla ämnen. Vi kanske tror att vi är väldigt jämställda men resultat visar att skolan på ett sätt är gjord mera för flickor men vi ger pojkarna mera utrymme. Det skadar inte alls att tänka igenom jämställdhetsfrågorna.

Att helt anamma en ny läroplan tar sin tid och enligt Karp är det bra att förnya den med ungefär tio års mellanrum. Själv är hon mycket nöjd med den nya läroplanen.

- Med den nationella läroplanen är jag faktiskt jättenöjd. Jag ger den nio minus.