Hoppa till huvudinnehåll

Forskare: Digitala medier kan ändra hur du läser - detaljer blir centrala

Läsa digitalt.
Två ungdomar testar att använda digitala läsplattor. Läsa digitalt. Bild: EPA/JAKUB KACZMARCZYK kindle

Folk läser allt fler texter på digitala skärmar, till exempel på smartmobiler, datorer och surfplattor. Men då fokuserar vi oftast på andra saker än när vi läser ur en bok eller på ett papper, menar ny forskning.

- De som läser digitalt har en tendens att fokusera på detaljerna i en text på bekostnad av det abstrakta och den stora bilden, berättar forskardoktorn Geoff Kaufman vid Carnegie Mellon-universitetet i USA.

Han är huvudskribent till en vetenskaplig studie som handlar om just det här.

Att kunna se helhetsperspektiv är viktigt bland annat för att man då tänker kreativt, drar slutsatser, använder sitt omdöme och sin logiska tankeförmåga.

I studien fick testpersonerna till exempel svara på frågor om gemensamma texter de läste - bland annat en av författaren David Sedaris. De som läste digitalt hade svårigheter att svara på abstrakta frågor och i flervalsfrågor valde de mer konkreta svarsalternativ än de som läste samma text på papper.

- Till exempel när det gällde att beskriva fenomenet "att låsa dörren" så valde de digitala läsarna uttryck så som “vrida om nyckeln” istället för mer abstrakta alternativ så som “att säkra hemmet”, kommenterar Kaufman.

Det konkreta är alltså något påtagligt som går att ta på eller avgränsa. Abstrakta saker är ofta idéer, tankar och föreställningar.

"Att vi på digitala apparater läser med fokus på det konkreta kan bero på att hjärnan håller på att anpassa sig till det snabba flöde av information vi ofta utsätts för där."― Forskardoktor Geoff Kaufman

Fokus på den info som syns

- Att vi på digitala apparater läser med fokus på det konkreta kan bero på att hjärnan håller på att anpassa sig till det snabba flöde av information vi ofta utsätts för där, med många olika informationskällor på kort tid.

Forskning inom neurovetenskap pekar också på att hjärnan får helt nya mönster i sin aktivitet efter bara några dagars användning av internet.

- Vår forskning är alltså i linje med det. Det kan finnas någon slags automatiskt mall som aktiveras när folk processar information på nätet eller med hjälp av digital teknik, säger Kaufman.

Geoff Kaufman
Geoff Kaufman Geoff Kaufman geoff kaufman

Han tillägger att detaljfokuseringen fungerar som en ekokammare där ens egna åsikter förstärks och större helheter inte uppfattas.

- När man läser digitalt om sociala frågor har man exempelvis svårare att tänka på alternativa ståndpunkter eller den historiska betydelsen av en viss händelse.

Det här blir enligt Kaufman extra oroande när man kombinerar det med det faktum att många redan befinner sig i sociala bubblor, på sociala medier, och därför inte utsätts för så mångsidig information.

- Jag är alltså oroad över att digitala läsare har svårare att organisera information och tänka på den på mer allmänna nivåer, och vad den här trenden kan leda till i framtiden, säger han.

Utmana dina tankar

Ett sätt att motverka det här att regelbundet ändra sitt tänkesätt. Man kan till exempel aktivt fråga sig varför det man läser är viktigt, eller föreställa sig något ur en annan persons perspektiv. Ett annat sätt är att skriva ut en viss text på papper.

Geoff Kaufman säger att han brukar läsa viktiga texter både på dator och på papper, för att vara säker på att han förstår dem på alla nivåer.

Han hoppas att den nya forskningen kommer att få konsekvenser för hur folk tar till sig ny information.

Biblioteken i huvudstadsregionen lånar både e-böcker och e-tidningar.
Biblioteken i huvudstadsregionen lånar både e-böcker och e-tidningar. Bild: Wikimedia commons pekplatta

I Finland har det blivit allt vanligare att t.ex. studerande använder datorer, surfplattor och läsplattor för att lära sig nya saker, och olika prov hålls ofta digitalt. Hur ser du på det?

- Man borde gå varsamt fram i den här utvecklingen. Om studerande till exempel skriver essäer där de ska föra fram hur viss information förhåller sig till större sammanhang, eller vad informationen innebär, så kunde de dra nytta av att skriva utkast till de här texterna på papper först, säger Kaufman.

Det digitala är ett komplement

- Förhoppningsvis kommer vi inte endast att läsa och skriva digitalt i framtiden, utan istället också använda de traditionella sätten parallellt med de moderna, för bästa möjliga inlärning och textförståelse, tillägger han.

Exakt hur det här ska gå till är ännu oklart, men han hoppas att kommande forskning kan hjälpa till med det.

Att personer som konsumerar information digitalt fokuserar på det konkreta gäller dessutom inte bara läsning.

- Jag skulle vilja betona att vi har hittat den här effekten i många olika aktiviteter. Den syns till exempel mellan traditionella brädspel och digitala spel, i läsning av korta texter, i problemlösning och i uppgifter där man ska fatta beslut, berättar Geoff Kaufman.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes