Hoppa till huvudinnehåll

Karlebybor säger sin åsikt

Biblioteket i Karleby.
Karlebyborna är nöjda med biblioteket. Biblioteket i Karleby. Bild: YLE/Rolf Granqvist bibliotekshus

I Karleby är man mest missnöjd med vägarna. Nöjd är man däremot med biblioteket och kulturutbudet. Så var det för fyra år sedan. Nu ska invånarna igen få säga sin åsikt om staden.

Ända sedan 1983 har invånarna i Karleby fått ge sina åsikter om stadens tjänster. Enkäten har gjorts en gång per fullmäktiges mandattid.

Den senaste enkäten gav vid handen att invånarna var missnöjda med vägarna, men nöjda med skoltjänsterna, biblioteket och kulturutbudet. Det har gått fyra år sedan dess och nu sänds igen 700 frågeformulär ut till slumpvis utvalda invånare.

I en jämförelse med andra kommuner som deltog senast låg Karleby över medeltalet. Undersökningen görs av FCG som ägs av Finlands kommunförbund.

Av resultaten framgår vad som främst borde förbättras och vid fullmäktigeperiodens slut kan man bedöma hur man lyckats ta till sig invånarnas synpunkter. Avsikten är att utnyttja responsen i planeringen och utvecklingen av staden.

Men det är ändå svårt att säga hur mycket enkätresultatet har påverkat politiken, säger stadens planeringschef Ilkka Kangas. Men åtminstone förvaltningsenheterna ska beakta synpunkterna.

- Sedan är det en annan sak att pengar saknas, det gäller till exempel för vägförbättringar.

Frågeformulären är just nu på väg till invånarna och till hösten kommer de första resultaten.