Hoppa till huvudinnehåll

Läkare friad för sterilisering

Ålands centralsjukhus
Gynekologen vid Ålands hälso-och sjukvård friades av Ålands tingsrätt från åtalet att ha steriliserat en kvinna mot hennes vilja. Enligt försvaret ville kvinnan få en abort och en spiral insatt. Foto: Eva Ringbom-Fonsell Ålands centralsjukhus Åland,Sjukhus och hälsocenter

Åtalet förkastas mot den läkare på Åland som stod åtalad för brott mot tjänsteplikt av oaktsamhet eftersom denne skulle ha steriliserat en kvinna mot hennes vilja.

Den åländska tingsrätten fann inget stöd för att läkaren harde agerat på ett felaktigt sätt 2010 då steriliseringen utfördes.

Språkliga missförstånd

Den 22-åriga kvinnan, som inte talar svenska, ville enligt försvaret göra en abort och få en spiral insatt. Kvinnan och hennes man, som talar engelska, besökte ÅHS vid flera tillfällen och diskuterade sterilisering och ÅHS anlitade också tolk vid något tillfälle.

De läkare och sjukskötare som kvinnan träffade uppfattade att kvinnan ville steriliseras och läkaren hävdar att han inte utfört åtgärden om han inte uppfattat att det fanns en stark önskan om sterilisering.

Ersättning betald

Enligt det som tingsrätten har fått ta del av under rättegången så finner den inget stöd för att läkaren skulle ha agerat fel och därför förkastas åtalet.

Ålands landskapsregering har också granskat fallet och påpekat att det fanns brister i hanteringen av blanketterna, att de var föråldrade och delvis fel ifyllda. Patientförsäkringscentralen har betalat ersättning till kvinnan.

Ytterligare en läkare var åtalad i samma process, men i det fallet lade åklagaren ner åtalet i början av april.

Text: Owe Sjöblom, Ålands Radio och Tv

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes