Hoppa till huvudinnehåll

Många besvär mot vindkraft i Åbo förvaltningsdomstol

Vindkraft eller solenergi?
Vindkraftsplaner har lett till många besvär. Vindkraft eller solenergi? Bild: Yle/Linus Hoffman vindkraftverk,vindkraft,Vindkraftspark

Vid Åbo förvaltningsdomstol anhängiggjordes sammanlagt 1 964 ärenden under året 2015, vilket innebär en liten minskning jämfört med föregående år.

Förvaltningsdomstolen avgjorde i fjol 1 940 ärenden, meddelar domstolen i ett pressmeddelande. Vid slutet av året var 941 ärenden anhängiga. Antalet motsvarar ett knappt halvårs arbetsmängd.

Vid årsskiftet fanns 32 ärenden som varit anhängiga i över ett år kvar. Nästan en tredjedel av dem var besvär över en och samma generalplan beträffande vindkraft. En riklig mängd besvär gällande planering och byggande av vindkraftverk anhängiggjordes också under år 2015.

Social- och hälsovårdärendena har etablerat sig som den största ärendegruppen (36 %). De näst största ärendegrupperna utgörs av statsrätt och allmän förvaltning (13 %) och av byggärenden (13 %).

Åbo har den kortaste handläggningstiden av alla förvaltningsdomstolar

Ärendenas genomsnittliga handläggningstid var 6,1 månader, den kortaste bland alla förvaltningsdomstolar.

De genomsnittliga handläggningstiderna för omhändertagande av barn och utlänningsärenden kunde förkortas. Handläggningstiden för omhändertagande var i genomsnitt 4,5 månader och för utlänningsärenden i genomsnitt 5,9 månader.

Åbo rättscenter
Åbo rättscenter Bild: Yle/ Nora Engström åklagarämbete

Vid slutet av år 2015 uppstod frågan om decentralisering av asylärendena från Helsingfors förvaltningsdomstol också till andra förvaltningsdomstolar. Justitieministeriets arbetsgrupp föreslog 10.5.2016 att asylärendena decentraliseras till två eller tre förvaltningsdomstolar utöver Helsingfors förvaltningsdomstol.

Åbo förvaltningsdomstol konstaterar att man med hänsyn till arbetssituationen och personalens kunnighet samt tillgången på arbetskraft har goda förutsättningar att börja handlägga asylärenden.

Läs också

Nyligen publicerat - Åboland