Hoppa till huvudinnehåll

Märta Tikkanen: Orden är mitt vapen!

Författaren Märta Tikkanen
Märta Tikkanen tilldelas Kulturfondens stora pris! Författaren Märta Tikkanen Bild: Yle/Petter Lindberg Märta Tikkanen,finlandssvensk skönlitteratur,kvinnoskap,emancipation

Redan som liten ville Märta Tikkanen bli författare, men det dröjde med debuten trots att dikterna sjöng inuti huvudet och viljan hos henne var stark.
Det där med att ta plats var ändå ingen självklarhet även om orden fanns där, närvaron och engagemanget.

– Det som män gör är det viktiga. Kvinnorna får stjäla sig till egen tid.

Det finns en lång tradition för kvinnor att hålla sig undan, inte ta plats och allra minst överglänsa mannen i skaparkraft och glans. Den bubblande skaparkraften kunde ändå inte tyglas med argument och undanmanövrar och till slut hörde Märta Tikkanen sig själv uttala ett ultimatum: Antingen börjar jag nu eller så dör jag!

Till en början skrev Märta Tikkanen på nätterna och lät barnen slumra in till skrivmaskinens trygga knattrande. Den skrivande mamman var en trygg gestalt som fysiskt befann sig i deras närhet. I tankarna befann hon sig ofta någon annanstans, i färd med att söka de egna berättelserna eller de fulländade formuleringarna.

– Skrivandet har varit mitt halmstrå hela livet!

Att skriva sig in i världen

Trots att föräldrarna uppmanat Märta att utbilda sig och bli en självständig yrkesarbetande kvinna, blev vardagen inte riktigt som hon tänkt sig. Radhusliv i Gäddvik tillsammans med maken Henrik Tikkanen och fyra små barn, ställde värderingarna på kant och skapade både frustration och ilska.

Men ilskan tvingade också fram ett litterärt uppror som till en början var privat, men som i och med kontaken med Grupp 8 i Stockholm växte sig till en övertygelse om att man som kvinna har rätt att ta plats.
Märta Tikkanens romaner från 70-talet speglar den egna kvinnokampen, men samtidigt också alla medsystrars strävan att få sin röst hörd.

Författaren Märta Tikkanen
Märta Tikkanen år 1978, när Århundradets kärlekssaga precis utkommit. Författaren Märta Tikkanen Bild: Yle Märta Tikkanen,finlandssvensk skönlitteratur,kvinnosaksrörelser,kvinnoskap,emancipation

Demokrati och rättvisa

Märta Tikkanen blev en av kvinnorörelsens förgrundsgestalter inte bara i Finland, utan i hela Norden och hennes samhälleliga engagemang har förutom kvinnokampen omfattat fredsfrågor, eutanasi och politisk rättvisa.

– Det handlar om demokrati och rättvisa och allas rätt till samma utgångspunkter. Man ska jämna vägen, så att alla kan tillgodose sin begåvning!

Märta Tikkanens litterära produktion har genomgenomsyrats av denna förhoppning. Utan att förfalla till politisk plakatkonst eller lättköpta lösningar skriver Märta Tikkanen om kvinnor som revolterar mot föråldrade samhällsnormer, patriarkalt förtryck och förväntningar som de inte vill eller kan leva upp till. 70-talets romaner speglar det rådande samhällsklimatet, men är också med om att forma bilden av den emanciperade kvinnan som i yttersta fall tyr sig till våld - precis som huvudpersonen Tova Randers i romanen Män kan inte våldtas (1975).

Författaren Märta Tikkanen
Märta Tikkanen som kärnkraftsmotståndare år 1986. Författaren Märta Tikkanen Bild: Yle Märta Tikkanen,finlandssvensk skönlitteratur,kvinnosaksrörelser,kvinnokultur,emancipation

– Det fanns perioder under 70-talet, då jag undrade om man hade rätt att använda sin tid till att skriva. Borde man inte ha använt den till något mer handfast.

Fort insåg ändå Märta Tikkanen att pennan är det vapen och verktyg hon tilldelats och att hon själv ska förvalta den begåvning hon tilldelats. De första årens nedgörande recensioner fick henne visserligen att börja tvivla på sin förmåga, men inte ens kurser i finska eller maskinskrivning lyckades kväva den inneboende gnistan.
Och det är vi givetvis tacksamma över, vi som läst hennes böcker och i denna stund sällar oss till gratulanterna, när Märta Tikkanen tilldelas Svenska kulturfondens stora pris på 20.000 euro.