Hoppa till huvudinnehåll

Moçambique tar modell av Finland när skolorna blir tvåspråkiga

Elever i Cabo Delgado provinsen i Moçambique.
Elever i Moçambique ska i framtiden få gå i skola på sitt modersmål. Elever i Cabo Delgado provinsen i Moçambique. Bild: Utrikesministeriet/ Sirpa Sinervä Afrika,Moçambique,skolor,utbildning,skola i mocambique

De flesta barnen i Moçambique har aldrig hört ett ord portugisiska innan de börjar skolan. Ändå ska de lära sig allt de behöver veta just på portugisiska. Finland är med och stöder landet då hela skolsystemet görs om till tvåspråkigt.

Moçambiques regering har beslutat att grundskolan ska vara tvåspråkig från och med år 2017. Planen är att barnen ska få börja lära sig på sitt modersmål och sedan lära sig portugisiska som ett främmande språk. Orsaken till förändringen är bland annat undersökningar som visar att eleverna presterar alltför dåligt.

- Efter tre år i skolan kan eleverna inte ens skriva eller läsa portugisiska. Vi slösar en massa pengar på det här. Därför har vi kommit fram till att tvåspråkiga skolor skulle vara en bättre lösning, säger Moçambiques utbildningsminister Jorge Ferrão på besök i Finland.

Idén kommer också från biståndspartners som Finland.

- Experterna från Finland och andra länder som har utvärderat vårt skolsystem har sagt att om vi vill lyckas ska vi inte underskatta vikten av de nationella språken. Det har varit ett misstag att tvinga människor att prata något annat än deras modersmål, säger Ferrão.

Moçambiques utbildningsminister Jorge Ferrão besökte Finland för att lära sig mer om de finländska skolornas användning av språk i undervisningen.
Moçambiques utbildningsminister Jorge Ferrão på besök i Finland Moçambiques utbildningsminister Jorge Ferrão besökte Finland för att lära sig mer om de finländska skolornas användning av språk i undervisningen. Bild: Yle/Nina Simberg Moçambique,utbildningsminister,bilateralt stöd,utbildning,bistånd

Lärarna behöver utbildning

Portugisiskan har djupa rötter i Moçambique. De första portugiserna kom till området redan på 1500-talet och portugisiskan förblev det officiella språket också efter kolonialismen då landet blev självständigt år 1975. Trots det behärskar få av lärarna språket.

Att få börja undervisa på sitt modersmål gör ändå inte saken lättare. Många lärare saknar utbildning och lärarnas frånvaro är ett stort problem. En undersökning som Världsbanken har gjort visade att 45% av lärarna inte var i skolan då utredarna besökte skolorna.

Ferrão poängterar att det är hos lärarna som arbetet börjar.

- Vår första utmaning är att utbilda lärarna. De måste få rätt metoder och material för undervisningen. Vi har några böcker som är skrivna på våra 16 nationella språk men de finns bara till för lärarna. Elevernas böcker måste vi skaffa så fort som möjligt, säger Ferrão.

Ett officiellt språk som få talar

  • Det talas 43 språk i Moçambique men det officiella språket är portugisiska och utbildningen sker också på portugisiska.
  • Största delen av barnen har aldrig hört portugisiska då de börjar i skolan.
  • Finland stöder utbildningssektorn i Moçambique med nio miljoner euro i biståndspengar årligen. Två miljoner går till att bygga upp och stöda undervisning på elevernas modersmål.

Finland stöder med flera miljoner euro

Hur det nya materialet ska finansiera är delvis ett frågetecken. Nästan en fjärdedel av den nationella budgeten går till utbildning men största delen av pengarna går till att betala löner åt lärarna.

Finland har stött Moçambiques utbildningssektor de senaste 20 åren. Sedan i fjol är det årliga biståndet för utbildning nio miljoner euro, två miljoner går årligen till att stöda tvåspråkighetsprojektet.

Den här veckan tar den moçambikiska delegationen också med sig konkreta lärdomar från de svenskspråkiga skolor och daghem de besökt.

- Vi besökte en skola i Esbo och en av de första eleverna vi träffade hälsade på mig på portugisiska. Jag trodde att någondera av hans föräldrar måste kunna språket, men så var det inte, säger Ferrão och fortsätter:

- För att han är van att prata flera språk lär han sig nya språk lättare. Jag är imponerad över att alla här talar finska, svenska, engelska.

Elever saknar pulpeter i skola i Cabo Delgado provinsen i Moçambique.
Finland stöder årligen utbildningssektorn i Moçambique med flera miljoner euro. Elever saknar pulpeter i skola i Cabo Delgado provinsen i Moçambique. Bild: Utrikesministeriet/ Sirpa Sinervä skolor,utbildning,Afrika,Moçambique,skola i mocambique

Språket är nyckeln till inlärning

Johanna Karlsson, barnträdgårdslärare och språkstöd för daghemmen i Helsingfors, träffade besökarna från Moçambique om berättade för dem om det finländska systemet.

Också hon understryker lärarnas roll.

- Det vi har jobbat mycket med är personalen, pedagogerna, barnskötarna och den övriga personalen. Deras roll är oerhört viktig, de ska vara goda språkliga modeller, säger Karlsson.

Hon säger också att det har stor betydelse för inlärningsprocessen vilket språk barnen får använda och tycker att det är fint att man har insett det här i Moçambique.

- Barn har rätt att lära på sitt modersmål. Någon har sagt att det tar tid att tänka och för att man ska hinna tänka så måste man ju ha ett språk. Då måste man ha ett starkt språk, säger Karlsson.

Fler går i skolan men utbildningen är av dålig kvalitet

  • Utbildningen är gratis och obligatorisk för alla men trots det räknar Unicef med att 1,2 miljoner barn fortfarande inte får gå i skolan. Fattigdom är ett av de största hindren för barnens skolgång.
  • Antalet elever ökar ändå årligen med ca 8%. Mellan 2003 och 2010 ökade eleverna i grundskolan från 3,3 miljoner till 5,3 miljoner.
  • Mindre än hälften av moçambikierna går klart klasserna 1-7. Av dem fortsätter bara 8% i skolan efter det.
  • Läskunnigheten är låg. Nästan 60% av eleverna i tredje klass kan inte ens läsa ett ord per minut.
  • Lärarnas låga utbildning och frånvaro från skolan drar ner på utbildningens kvalitet.