Hoppa till huvudinnehåll

Nya strategier för statsbolagen - Posten kan bli börsbolag, chefernas bonusar skärs

Juha Sipilä (C) i Bryssel.
Juha Sipilä ansvarar för ägarstyrningen av statsbolagen. Juha Sipilä (C) i Bryssel. Bild: EPA/LAURENT DUBRULE Juha Sipilä

Den nya strategin för det statliga ägandet ska lösgöra kapital för att skapa nytt, framför allt tillväxt och jobb, lovar regeringen. Det här sker bland annat genom att rucka på de statliga ägoandelarna i vissa företag.

För att sätta statens kapital i arbete grundar staten ett tillsvidare namnlöst utvecklingsbolag, som enligt strategin ska vara en naturlig led för förnyelse av företagen och, som det heter, utveckla ägarstrukturen. Målet är inte att lappa hål i statsbudgeten.

Hittills har staten tryggat de strategiska intressena genom att äga bolagen till antingen 100 procent, eller 50,1 procent. Nu föreslår regeringen en ny gräns, 33,4 procent, som är tillräcklig för att trygga statens intressen.

- En aktieägare som äger mer än 33,4 procent har i praktiken vetorätt vid en bolagsstämma, säger statsminister Juha Sipilä (C).

Juha Sipilä presenterade den nya strategin för statens ägarpolitik på torsdagen.

Regeringen fattade inga beslut rörande en minskning av statens majoritetsandel i Finnair, som har varit föremål för omfattande spekulationer de senaste dagarna.

Utvecklingsbolaget det nya verktyget

Det främsta instrumentet för den nya strategin är ett utvecklingsbolag, som enligt Sipilä är varken en företagsinkubator eller ett kapitalinvesteringsbolag.

Utvecklingsbolaget övertar aktier i flera statsbolag där staten har ett finansiellt eller strategiskt intresse. Aktierna överförs upp till den gräns som tryggar statens strategiska intressen.

Gränsen för det strategiska intresset drar regeringen bolagsvis, och kommer att av riksdagen be om fullmakter att ändra många nuvarande procentgränser.

Det gäller till exempel aktierna i Neste, där staten vill gå ner från 50,1 till 33,4 procent. Staten anser att en tredjedel är tillräcklig för att bevaka de strategiska intressena, både ur säkerhetspolitisk och oljeförsörjningssynpunkt.

Då det gäller Posten vill staten gå ner från 100 till 50,1 procent.

Posten har närkontakt

Statsministern säger att det inte finns beslut på att privatisera minoritetsdelen, men möjligheter att skapa nya affärsformer uppstår nu.

- Posten har ju närkontakt till dörren till varje finländskt hem. Om företagsledningen vill gripa chansen utgör det här en led till att utveckla det Posten är bra på, säger Sipilä.

Utvecklingsbolaget får vidare aktier i spritbolaget Altia, avfallshanteringskoncernen Ekokem, kommunikationsbolaget Nordic Morning, serviceföretaget Raskone, kraftbolaget Kemijoki, energibolaget Vapo och Arctia som handhar isbrytarna.

Riksdagens löfte att helt sälja ut gasdistributören Gasum och basnätsföretaget Fingrid vill regeringen riva upp, och trygga den framtida distributionen genom att bibehålla majoriteten av aktierna.

Juha Sipilä understryker att överföringen av aktierna inte nödvändigtvis innebär ett framtida beslut om försäljning. Överföringen kan också trygga fusioner och andra företagsarrangemang.

Riksdagsledamöterna får delegation

Den nya strategin innebär också att ett nytt organ inrättas, en parlamentariskt tillsatt delegation. Medlemmar är alltså representanter för riksdagspartierna.

Delegationen tillsätts eftersom regeringen anser att de förändringar som genomförs är stora. Delegationen har en rådgivande roll, behandlar principerna för ägarstyrningen och procentgränserna för riksdagens fullmakter.

Regeringen understryker statsbolagens samhällsansvar. Bolagen ska betala skatt i de länder där resultatet görs, och det är inte tillåtet att minimera skatterna med hjälp av till exempel skatteparadis.

Nya principer kommer att gälla de ledande personerna i bolagen. Ledningen uppmanas att köpa aktier i de egna bolagen. Uppsägningsersättningarna halveras, och bonusarna skärs ner från 60 till 50 procent.

De tre regeringspartierna är mycket nöjda med ägarstrategin.

- Vi förnyar det statliga ägandet som om vi hade haft tillgång till kvarnen Sampo från Kalevala, säger Sampo Terho, ordförande för Sannfinländarnas riksdagsgrupp.

Liksom tidigare ansvarar Solidium för de börsbolag där staten har en minoritetsandel.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes