Hoppa till huvudinnehåll

Så här går en äggcellsdonation till

Det finns ett stort behov av donerade äggceller. Par kan stå i kö i många månader före de får ta emot donerade äggceller som de sedan använder för att få egna barn. Vi åkte till Väestöliittos fertilitetsklinik för att ta reda på hur en äggcellsdonation egentligen går till.

På Väestöliittos fertilitetsklinik möts vi av biträdande överläkare, docent Viveca Söderström-Anttila, som förklarar hur processen att bli äggcellsdonator startar.

- Om man känner att man skulle vilja donera en äggceller så tar man kontakt med en barnlöshetsklinik där man pratar om kriterierna för att donera, berättar Söderström-Anttila.

Dessa kriterier är:
- Man ska vara mellan 18 och 35 år.
- Man ska vara frisk.
- Man får inte ha några allvarliga ärftliga sjukdomar i släkten.

Första besöket på kliniken

Om man klarar den första screeningen och ännu vill donera så kallas man till kliniken för en diskussion. Där går man igenom ovanstående en gång till mera i detalj och får svar på eventuella frågor. Dessutom görs en läkarkontroll som innefattar en gynekologisk undersökning.

10 dagar av hormoninjektioner

Om allting fortsättningsvis är okej så kan man påbörja behandlingen som håller på i tio dagar.

Behandlingen påbörjas med hormoninjektioner runt dag två eller tre i donatorns menscykel.

- Dessa hormoner är till för att stimulera äggblåsornas tillväxt, berättar Söderström-Anttila och förklarar att hormonerna tas en gång om dagen och att detta följs upp med ultraljud för att försäkra sig om att allt går som planerat.

Kvinnan injicerar hormonerna själv med en typ av injektionsnål som liknar en sådan som diabetiker använder för att ta insulin.

I slutskedet av denna tiodagarsperiod påbörjas också en andra hormoninjektion vars uppgift är att se till att äggblåsorna inte lossnar från äggstockarna. När äggblåsorna vuxit sig tillräckligt stora så tas en tredje medicin som startar ägglossningen så att man med hjälp av en nål får ut vätskan ur äggblåsorna. I den vätskan finns ägget som sedan tas till vara. Före själva utplockningen får donatorn både smärtstillande och lugnande medicin.

Vad får man veta?

Som donator får man, om man vill, veta huruvida det blivit ett barn av det donerade ägget. Mer än så berättas inte om mottagarna och deras process.

Däremot får mottagarna veta en del om donatorn och donatorns utseende. Bland annat får de reda på hur gammal donatorn är, etnisk bakgrund, hudfärg och andra yttre egenskaper så som ögonfärg och längd. Donatorns personuppgifter registreras hos Valvira, tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården. När ett framtida barn fyllt 18 år har hen rätt att via Valvira få reda på donatorns identitet.

Donatorn har ingen rätt att få reda på identiteten hos vare sig mottagare eller framtida barn.

Här kan du se hela avsnittet av Sex & Sånt om äggcellsdonationer där vi bl.a pratar med Nora Tobiasson som har donerat äggceller om hennes erfarenheter.

Nyligen publicerat - X3M