Hoppa till huvudinnehåll

Beslut om Tolkisskolor måste tas nu

fötter
fötter Bild: Yle/Erica Vasama skolmotion

Beslut om den svenskspråkiga skolan i Tolkis i Borgå kan inte vänta på att den pågående servicenätsutredningen blir klar. Stadsfullmäktige tar beslut om Tolkisskolorna i juni medan utredningen blir färdig i september.

Lokalitetsledningen har presenterat tre olika förslag för var de svenska och finska skoleleverna och dagisbarnen i Tolkis ska placeras i framtiden.

Det senaste och enligt lokalitetsledningen bästa förslaget kom för bara ett par veckor sedan.

- Politikerna har en månad på sig att bilda en åsikt om skolornas framtid i Tolkis i Borgå. Det är gott om tid, anser lokalitetsdirektör Börje Boström.

Beslutet ska fattas i Borgå stadsfullmäktige efter midsommar.

Lokalitetsdirektör Börje Boström i Borgå
Lokalitetsdirektör Börje Boström i Borgå Bild: Yle/Fredrika Sundén börje boström

Tre alternativ

Staden har i ett par års tid planerat ett svenskspråkigt bildningscentrum i Tolkis.

I december 2015 kom stadens ledande tjänstemän med ett förslag om en tvåspråkig skola men inget svenskspråkigt dagis.

Det färskaste förslaget är att stänga de svenska skolorna i Tolkis och i Gammelbacka och flytta alla elever till en förstorad enhetsskola i Näse. Elevantalet i den planerade Västra enhetsskolan skulle därmed stiga från 480 till 600 elever.

Tvåspråkigt dyrast

Alla alternativ skulle kosta staden sammanlagt mellan 14 och 16 miljoner euro.

Ett svenskt skolcentrum och en utvidgning av den nuvarande finska skolan skulle kosta 14,1 miljoner.

En tvåspråkig skola och en omvandling av finska skolan till daghem är dyrast: strax under 16 miljoner.

Det nyaste alternativet skulle omfatta en ny skolbyggnad för finska elever i Tolkis, en ombyggnad av finska skolan till ett daghem samt en förstoring av Västra enhetsskolan. Priset är svårt att bedöma i det här skedet, men en uppskattning på 14,6 miljoner torde landa rätt nära.

Skynda långsamt

Pressen på att fatta ett snabbt beslut om Tolkis är stor. Borgå stad har ett kontrakt med byggbolaget Lemminkäinen, som bygger flera skolor och daghem som livscykelprojekt i Borgå. Ett av dem är Tolkis. Följer Borgå inte kontraktet får staden betala miljonböter till bolaget.

Samtidigt pågår en utredning om det svenska servicenätet i Borgå, inklusive behovet av dagvård och skolor. Den blir klar först i september.

- Utan avtalet med Lemminkäinen hade vi antagligen väntat på utredningen, medger lokalitetsdirektör Börje Boström.

Avig tågordning

För byggbolaget har elevernas språk ingen betydelse – men byggnadens storlek måste klarna så fort som möjligt. Det beslutet kan fattas redan innan staden vet om vem som flyttar in.

Därför vill tjänstemännen inte vänta med beslutet tills serviceutredningen blir klar.

- Ordningen är avig, säger Rikard Lindström, svenskspråkig utbildningsdirektör i Borgå. Men oberoende av hur man gör finns det nackdelar.

Utbildningsdirektör Rikard Lindström
Utbildningsdirektör Rikard Lindström Bild: Yle/Jonas Blomqvist rikard lindström

Större inte alltid sämre

Både utbildningsväsendet och den svenskspråkiga utbildningssektionen stöder fortfarande det ursprungliga alternativet med ett svenskt bildningscentrum i Tolkis.

- Men en större skola (Västra enhetsskolan) är inte nödvändigtvis dålig, säger Rikard Lindström. Om eleverna är högst 600 till antalet kan man utnyttja lokalerna och personalresurserna bäst.

Bildningsnämnden behandlar planerna den 16 juni, stadsstyrelsen den 20 juni och stadsfullmäktige den 29 juni.

Läs också