Hoppa till huvudinnehåll

Mediepodden: Gömmer finlandssvenska journalister huvudet i sanden?

Micaela Röman och Alex Fager gör tillsammans den Finlandsvenska mediepodden
Micaela Röman och Alex Fager gör tillsammans den Finlandsvenska mediepodden Micaela Röman och Alex Fager gör tillsammans den Finlandsvenska mediepodden Bild: Svenska Yle / grafik Johan Lindström poddsändning

KSF Media storsparar, samarbetsförhandlingarna har inletts och målet är inställt på att minska personalstyrkan med upp till 63 årsverken. Också det egna tryckeriet är på fallrepet. För papperstidningen i östra och västra Nyland gäller en eventuell minskning från 5 utgivningsdagar till 2.

Efter ledningens bud om sparet marscherade personalen på tidningen Östnyland och Hufvudstadsbladet ut i protest. Kritiska röster har höjts kring utmarschen och den finlandssvenska journalistkåren i största allmänhet.

Bland annat Svante Wahlbeck, VD på HSS Media, har berättat hur förvånad han blivit över att branschen sett på kunden som ett nödvändigt ont. Wahlbeck låter också påskina att journalisterna gömt huvudet i sanden och vägrat kännas vid utvecklingen i mediabranschen.

Den finlandssvenska mediepodden diskuterar situationen på KSF, analyserar kritiken och landar bland annat på att diskussionen för tillfället är ensidig med endast behov och utbud i fokus. Finlandssvensk medias roll som kulturbärare och identitetsskapare har i alla tider kostat mer än det smakat och utan hjälp av fonder och stiftelser skulle nog inte mediefältet på svenska i Finland se ut som det gör idag. Frågan är hur mycket det skall få kosta?

Mediepodden tar sig även an en analys av Nelonens nya radiokanal Helmiradio som startade 10.5. Radions digitalisering och olika modeller för denna dryftas också.

Den finlandssvenska mediepodden är ett samarbete mellan KSF media och Svenska Yle.