Hoppa till huvudinnehåll

Nedsmutsad jord körs bort från Norra hamnen i Ekenäs

Jordmassor grävs bort i Norra hamnen i Ekenäs.
All förorenad jord förs bort från Norra hamnen. Jordmassor grävs bort i Norra hamnen i Ekenäs. Bild: Yle/Minna Almark Västnyland,Ekenäs,Norra hamnen,grävmaskiner,jordmassor

Jordmassorna i Norra hamnen i Ekenäs är mer förorenade än man först trodde. Bland annat överskrids gränsvärdena för metaller och polycykliska aromatiska kolväten (PAH).

Föroreningarna upptäcktes i slutet av april då grävarbetena i Norra hamnen hade börjat.

Proverna visade att de övre gränserna för hur förorenad jorden får vara överskreds, säger miljöplaneraren Kaija Savelainen från Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).

- Men jordmassorna uppfyller inte kriterierna för farligt avfall.

Ingen förorenad jord blir kvar

För att kunna bygga bostadskvarteren i Norra hamnen måste stora mängder jordmassor grävas bort i vilket fall som helst. Byggarbetena kräver att man på vissa ställen gräver till åtta meters djup.

- Det innebär att det inte kommer att finnas kvar någon förorenad mark då bostäderna i Norra hamnen står färdiga, säger Savelainen.

För tillfället beräknas 700 kubikmeter jord innehålla PAH-föreningar som överskrider det övre tillåtna värdet. PAH-föreningar finns bland annat i gamla järnvägssyllar och kan förorsaka cancer.

Jordmassor som överskrider det nedre tillåtna gränsvärdet är nästan dubbelt mer, 1 200 kubikmeter.

Konsult kontrollerar jorden

Det är en oberoende konsult som följer med halten av föroreningar i Norra hamnen. NTM-centralen är den myndighet som övervakar saneringen.

Konsulten kontrollerar kontinuerligt hur förorenade jordmassorna är och dirigerar dem till ställen som har rätt att ta emot förorenad jord.

När grävarbetena är slut skriver konsulten en slutrapport där det bland annat står hur arbetet har genomförts och hur mycket jord som har förts till slutförvaring.