Hoppa till huvudinnehåll

Besvär mot val av byggnadsinspektör i Vasa förkastades

Vasa centrum
Vasa centrum Bild: Yle/Patrick Stenbacka vasa centrum

Förvaltningsdomstolen i Vasa förkastade besvären mot val av byggnadsinspektör. Tar inte ställning till om poststrejken orsakade försening av besvär.

Två av de sökande, Vasas tidigare byggnadsinspektör Eija Muttonen-Mattila och tidigare planläggningsarkitekt Juhani Hallasmaa, ansåg att valet av Paula Kemppinen borde förkastas.

De anmälde båda besvär till stadsstyrelsen, men besvären kom in för sent.

Posten strejkade

Muttonen-Mattila och Hallasmaa hänvisade till att den nationella poststrejken försenade besvären och att det är fråga om force majeure. Besvären skulle vara inne senast den 3 juni 2015, samma dag som posten strejkade.

Istället inkom besvären följande dag.

Stadsstyrelsen beslöt att inte ta upp besvären till behandling och då vände sig Muttonen-Mattila och Hallasmaa till Vasa förvaltningsdomstol.

Förvaltningsdomstolen förkastade besvären med motiveringen att de inkommit för sent till stadsstyrelsen och att förvaltningsdomstolen kan inte ta ställning till om poststrejken orsakat förseningen.

Läs också