Hoppa till huvudinnehåll

Förlängd arbetstid svår nöt att knäcka

Hur ska arbetstiden förlängas med 24 timmar per år? Bild: Yle/Marie Söderman kuntec

Arbetsmarknadsparterna har inte hittills lyckats enas om hur den årliga arbetstiden i enlighet med konkurrenskraftsavtalet i praktiken ska förlängas med 24 timmar.

Tiden för att nå överenskommelser i de branschvisa förhandlingarna är knapp. Sista maj ska det stå klart hur konkurrenskraftsavtalet ska införas i de enskilda kollektivavtalen. Särskilt trögt går det gällande en förlängning av den årliga arbetstiden med 24 timmar.

Hela arbetsdagar mest effektivt

Arbetsgivarsidan har föreslagit att arbetstiden förlängs med tre hela dagar - i praktiken skulle det till exempel betyda att tre vardagshelger förvandlas till arbetsdagar.

- Att förlänga arbetstiden med hela dagar är det mest effektiva sättet att sänka på kostnaderna per arbetsenhet, säger Ilkka Oksala, direktör på Finlands näringsliv, EK.

Det går nödvändigtvis inte att genomföra det på samma sätt i alla branscher, eftersom det finns många olika former av arbetstid. Men det finns olika möjligheter, säger Oksala.

Omöjligt för arbetstagaren

Men arbetsgivarnas förslag har mött på motstånd, bland annat av fackförbundet Pro som anser att det strider mot konkurrenskraftsavtalet och drabbar dem som också arbetar under helger. Arbetstagarnas förslag är att lägga till ett visst antal minuter i den dagliga arbetstiden.

I den offentliga och kommunala sektorns förhandlingsbord har arbetsgivaren velat förlänga arbetstiden med att minska på semesterdagar, säger Antti Palola, ordförande för tjänstemannacentralen STTK.

- Det rör sig om anställda som tjänstgjort i över femton år som har så kallade långa semesterdagar. Men det är inte acceptabelt ur våra medlemsorganisationers synvinkel, säger Palola.

Också Sture Fjäder, ordförande för Akademikercentralen Akava, tackar nej till förslaget om en förlängning med hela dagar.

- Inom den privata sektorn kan vi justera den dagliga och veckovisa arbetstiden, säger Fjäder till Yles finska nyheter.

Knappt med tid

Oksala, Palola och Fjäder säger sig alla vara optimistiska och tro på resultat i de branschvisa förhandlinarna.

- Jag skulle inte leka med allvarliga frågor och jag förstår inte varför man inte skulle förverkliga avtalet nu. Samma frågor, om karensdagar, ledigheter och arbetstid, kommer att vara på bordet också i de branschvisa förhandlingarna. Jag ser inte att det kommer att ske någon stor förändring i ekonomin fram till hösten, säger Fjäder.

Oksala vill inte gå in på några detaljer när förhandlingarna pågår som bäst.

- Jag tror, och min tro har hela tiden förstärkts, att förnuftet kommer att segra, säger Oksala.

Palola säger att det krävs kompromissvilja av alla parter.

Vill veta mera om skattesänkningar

Samtidigt har många parter krävt mera information om de skattesänkningar som regeringen har utlovat i utbyte mot avtalet. Tjänstemannacentralen STTK, och senast Centerns riksdagsledamot Mika Lintilä, har föreslagit att de riktas till små- och medelinkomsttagare.

Enligt Fjäder ska sänkningarna gynna alla inkomsttagare om det blir ett vältäckande avtal.

- Lintiläs förslag duger inte, liksom det står i regeringsprogrammet ska beskattningen inte skärpas för någon löntagare, säger Fjäder.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes