Hoppa till huvudinnehåll

Har din skola haft problem med mögel? Kolla här

Torkning av fastighet
Torkning av fastighet Bild: Yle/Sofia Lindahl datajournalistik

Yles enkät visar resultatet för dryga 800 skolor, det vill säga var tredje grundskola i Finland. Bland skolorna som svarat har över hälften haft problem med inneluften.

Vår rapport innehåller information om mögel- och fuktproblem samt dålig inneluft.

Mögelskolor har diskuterats i årtal men tidigare har det inte funnits en lika heltäckande sammanställning av läget. Enligt Arbetshälsoinstitutets tidigare uppskattningar skulle fukt- och mögel vara ett problem för till och med hundratusentals skolelever.

Rektorerna och kommunerna har fortsättningsvis möjlighet att skicka in sina svar.

').appendTo(container).show(); $('

Hur tolka resultaten från Helsingfors?

').appendTo(helsinki_container); $('

Skolan du valt har undersökts med anledning av en anmälning om inneluft eller vattenskada. Alternativt har undersökningen gjorts med tanke på grundrenovering. Vanligtvis har skolor som ska grundrenoveras också något problem med inneluften.

').appendTo(helsinki_container); $('

Med i materialet finns skolor som Helsingfors stad har undersökt år 2013 eller senare.

').appendTo(helsinki_container); $('

Resultaten berättar alltså inte hurdana fynd som gjorts eller hurdana reparationer som har gjorts utgående från dem.

').appendTo(helsinki_container); $('

Skolorna som är i behov av grundrenovering undersöks med tanke på planeringsarbetet. Helsingfors har en byggplan som sträcker sig 10 år framåt. Planen innehåller framtida grundrenoveringsprojekt som kräver planering. De senaste tre åren har undersökningar gjorts i 90 skolor, det vill säga ungefär varannan skola.

').appendTo(helsinki_container); $('

Byggnader innehåller sällan endast ett fel. I samma undersökning kan det uppdagas de mest olika problem. Att åtgärda dem kan kräva flera olika ingrepp, till exempel fixa grunden och reglera luftkonditioneringen.

').appendTo(helsinki_container); $('

I de skolor som undersökningen görs på basis av problem med inomhusluften eller lukt har någon framfört misstankarna till disponenten. Om disponenten inte hittar något problem eller inte kan åtgärda det tillsammans med fastighetsservicen och underleverantörer går ärendet visare till stadens inomhusluftexperter. De gör i sin tur en riskbedömning och tar ställning till hur undersökningen bör fokuseras. Själva undersökningen utförs vanligtvis av en konsult.

').appendTo(helsinki_container); $('

Informationen som rör skolorna i Helsingfors skiljer sig från resten av landet. Det beror på att staden valde att svara på enkäten på ett annat sätt.

').appendTo(helsinki_container); $('

Denna text bygger på en intervju med Sari Hildén, lokalchef på fastighetskontoret på Helsingfors stad.

').appendTo(helsinki_container); $('.map_container').hide(); } else { $('.map_container').show(); var question_order = ['Koulurakennuksen rakennusvuosi','Peruskoulun oppilasmäärä','desc','1a. Onko koulussanne ollut tai onko koulussanne tällä hetkellä','1c. Tarkenna halutessasi vastausta','2a. Miten tilanne on varmennettu rakennusteknisesti tai muilla tutkimuksilla?','2b. Tarkenna halutessasi vastausta','3. Minä vuonna ongelma on havaittu?','4a. Onko kouluterveydenhuolto selvittänyt oppilaiden oireilua tai sairastumista?','4b. Onko työterveyshuolto selvittänyt työntekijöiden oireilua tai sairastumista?','5. Onko koulunne oppilaita siirretty muihin tiloihin ongelmien vuoksi?','4b. Onko työterveyshuolto selvittänyt työntekijöiden oireilua tai sairastumista?','6. Arvionne, millä summalla korjaustöitä on tehty?','7. Onko teille myönnetty näihin korjauksiin valtion kohdentamaa tukea?','8. Mitä esteitä on tullut ongelman hoitamisessa ja rakennuksen kuntoon saattamisessa?']; var no_problems = false; $.each(question_order, function (i, index) { if (no_problems === true && i > 6) { return false; } var question_wrapper = $('
').appendTo(container.find('.group_' + yleApp.data.questions[i].group + ' .answers')); var answer = data[index]; if (yleApp.data.questions[i].group === 0) { if (i === 2) { answer = answer.replace('FI-','').replace(', Finland', ''); } $('

' + yleApp.data.questions[i].title + '

' + answer + '
').appendTo(question_wrapper); } else { if (yleApp.data.questions[i].title) { $('

' + yleApp.data.questions[i].title + '

').appendTo(question_wrapper); } var answer_wrapper = $('
').appendTo(question_wrapper); if (yleApp.data.questions[i].title) { $('
Skolans svar
').appendTo(answer_wrapper); } var choices = false; if (yleApp.data.questions[i].choices) { choices = true; var choices_container = $('
  ').appendTo(answer_wrapper); $.each(yleApp.data.questions[i].choices, function (j, choice) { if ($.inArray(choice, $.map(answer.split(';'), $.trim)) !== -1) { $('
 • ' + choice + '
 • ').appendTo(choices_container); } else { $('
 • ' + choice + '
 • ').appendTo(choices_container); } }); if (answer === 'koulussamme ei ole havaittu sisäilmaan liittyviä ongelmia') { no_problems = true; } } else { if (answer === '' || answer === null) { answer = yleApp.data.questions[i].empty_text; } $('

  ' + answer + '

  ').appendTo(answer_wrapper); } if (yleApp.data.questions[i].desc) { if (yleApp.data.questions[i].img) { if ($('#esi-vis').hasClass('wide')) { $('
  ' + yleApp.data.questions[i].desc + '
  ').appendTo(question_wrapper); } else { $('
  ' + yleApp.data.questions[i].desc + '
  ').appendTo(question_wrapper); } } else { $('

  ' + yleApp.data.questions[i].desc + '

  ').appendTo(question_wrapper); } } } }); yleApp.updateMap(new google.maps.LatLng(data.latitude, data.longitude)); } }, initMap: function () { yleApp.markers = []; var styler = [{ 'featureType':'water', 'stylers':[{ 'color':'#e1e1e1' },{ 'visibility':'on' }] },{ 'featureType':'landscape', 'stylers':[{ 'color':'#eaf6F7' }] },{ 'featureType':'road', 'stylers':[{ 'saturation':-100 },{ 'lightness':45 }] },{ 'featureType':'road.highway', 'stylers':[{ 'visibility':'simplified' }] },{ 'featureType':'road.arterial', 'elementType':'labels.icon', 'stylers':[{ 'visibility':'off' }] },{ 'featureType':'administrative', 'elementType':'labels', 'stylers':[{ 'visibility':'on', 'color':'#aaaaaa', 'weight':0.1 }] },{ 'featureType':'transit', 'stylers':[{ 'visibility':'off' }] },{ 'featureType':'poi', 'stylers':[{ 'visibility':'off' }] }]; yleApp.map = new google.maps.Map($('.map_container')[0], { center:new google.maps.LatLng(65,25), disableDefaultUI: true, disableDoubleClickZoom: true, draggable: false, mapTypeControl: false, maxZoom:12, minZoom:12, navigationControl: false, scaleControl: false, scrollwheel: false, streetViewControl:false, // styles:styler, zoom:12, zoomControl: false }); }, updateMap: function (location) { $.each(yleApp.markers, function (i, el) { yleApp.markers[i].setMap(null); }); yleApp.markers = []; var marker = new google.maps.Marker({ map:yleApp.map, position: location }); yleApp.markers.push(marker); yleApp.map.panTo(location); google.maps.event.trigger(yleApp.map, 'resize'); }, initEvents: function () { $(window).resize(function () { yleApp.getScale(); }); $('#esi-vis').on('click', '.area_value_delete', function () { $('input.area_value').val(''); }); $('#esi-vis').on('change', 'select.area_value', function () { var selected = $('.area_value option[value="' + $(this).val() + '"]'); yleApp.activeData = { 'label':selected.data('label'), 'value':selected.data('value') }; yleApp.printData(); }); $('#esi-vis').on('click', '.area_value_delete', function () { $('input.area_value').val(''); }); }, init: function () { yleApp.projectName = '05_homekoulut'; yleApp.setPath(); yleApp.getScale(); yleApp.initMediaUrls(); yleApp.initEvents(); yleApp.initSchool = { 'value':793, 'label':'Bergö Skola, Bredhällsvägen 61, 66220 Bergö, Finland' } yleApp.getData(); yleApp.initMap(); } }; $(document).ready(function () { yleApp.init(); }); })(jQuery);

  Välj skola

  Så här gjordes enkäten

  Yle har kartlagt skolornas problem med inomhusluft tillsammans med Helsingfors Universitet och Arbetshälsoinstitutet. Enkäten förmedlades till 2 000 grundskolor via lärarfacket OAJ och Finlands rektorer rf under perioden november 2015 till april 2016.