Hoppa till huvudinnehåll

Raseborg och Fiskarsbolaget byter mark med varandra

En karta som visar ett markområde Raseborgs stad får av Fiskarsbolaget.
En karta som visar var området Raseborg får av Fiskars ligger. En karta som visar ett markområde Raseborgs stad får av Fiskarsbolaget. Bild: Google. Västnyland,Raseborg,Skogby, Raseborgs stad,kartor,markköp,karta som visar markköp i raseborg

Staden Raseborg och Fiskarskoncernen har i flera år förhandlat om att byta marker med varandra. Nu finns ett förhandlingsresultat där staden avstår från två markområden nära Fiskars bruk och istället får mark som har planerats som industrimark vid riksväg 25 i Skogby nära gränsen till Hangö.

Raseborg får cirka 40 hektar medan Fiskarsbolaget - eller dess fastighetsbolag Ferraria - får drygt 100 hektar mark.

Orsaken till den stora skillnaden i storlek motiveras med att områdena är olika värda.

Raseborg får generalplanerad företagsmark medan Fiskars får generalplanerad skogsbruksmark och rekreationsområden.

Raseborg måste utveckla området

Fiskarskoncernens Ferrariabolag äger fortfarande cirka 12 hektar industrimark i Skogby efter markbytet med Raseborg. Fiskars område och stadens område ligger nu sida vid sida och bildar en helhet på cirka 52 hektar.

Området gränsar till kommunalteknik. Staden förbinder sig nu att initiera en detaljplan och bygga ut kommunaltekniken på hela det 52 hektar stora området.

Simstranden fortfarande simstrand

Det ena området Fiskars får vid Flacksjön ligger intill bolagets övriga markområden och ingår i Brödtorp delgeneralplan. Det omkring 66 hektar stora området används i dag delvis som officiell simstrand och staden har fortfarande rätt att ha simstrand på området också efter markbytet.

En karta som visar ett markområde Fiskarsbolaget får av Raseborg.
En karta som visar området vid Flacksjö som Fiskars får. En karta som visar ett markområde Fiskarsbolaget får av Raseborg. Bild: Google. Västnyland,Fiskars, Raseborg,Fiskars bruk,Fiskars Oyj Abp,kartor,Raseborg,karta som visar markköp i raseborg

En del av området belastas av ett arrendekontrakt med Pojo FBK och det följer med i bytet.

Det andra omkring 40 hektar stora området Fiskars får ligger nära gränsen till Lojo vid Lönnhammarvägen. Det ingår i Svartådalens delgeneralplan.

En karta som visar ett markområde Fiskarsbolaget får av Raseborg.
En karta som visar området nära gränsen till Lojo som Fiskars får. En karta som visar ett markområde Fiskarsbolaget får av Raseborg. Bild: Google. Västnyland,Fiskars, Raseborg,Fiskars bruk,Fiskars Oyj Abp,Raseborg,kartor,karta som visar markköp i raseborg

På en del av området finns ett arrendekontrakt för en telemast och det följer med i bytet.

Raseborgs stadsstyrelse ska på måndag (16.5) behandla avtalet om markbyte. I motiveringen till markbytet sägs att det stärker serviceutbudet och verksamheten kring Fiskars bruk samtidigt som staden får råmark för planering.

Tillägg 17.5 klockan 11.00: Ärendet godkändes i Raseborgs stadsstyrelse måndagen den 16.5.2016.