Hoppa till huvudinnehåll

Ungdomsarbetare ska utbildas i människorätt

ungdomsarbetare i Raseborg
ungdomsarbetare i Raseborg Bild: YLE/Malin Valtonen ungdomsarbete

Ungdomsarbetare i 27 av Finlands städer ska från och med i höst börja få utbildning i människorättsfrågor. Det är speciellt flyktingdebatten som aktualiserat behovet av kunskap hos ungdomsarbetarna.

Initiativet till utbildningen kom från ledarna för ungdomsväsendet i de involverade städerna, berättar koordinator Suvi Lappalainen vid det urbana ungdomsarbetets utvecklingsnätverk Kanuuna.

Flyktingsituationen var en av orsakerna till att det upplevdes finnas ett behov för ökad kunskap, men utbildning ska också ges bland annat i hur man bemöter funktionsnedsatta personer och andra minoriteter.

- Flyktingsituationen aktualiserade frågan, men den är under inga omständigheter enda orsaken till att det här görs.

vid Multi-Culti i Lahtis
Suvi Lappalainen vid MultiCulti i Lahtis. vid Multi-Culti i Lahtis Bild: Yle/ AG Karlsson suvi lappalainen

Enligt Lappalainen är människorättsfrågorna viktiga ur många perspektiv.

- Vi har förbundit oss vid de mänskliga rättigheterna och alla som jobbar med människor borde känna till dem.

Bara en början

I praktiken är det Förbundet för mänskliga rättigheter som ska resa runt och utbilda ungdomsarbetarna.

Frågeställningar som generalsekreterare Kaari Mattila vill tangera är bland annat vad de mänskliga rättigheterna baserar sig på och vad som förenar världens människor.

Mattila säger att det i undervisningen ska bli diskussioner, spel och gruppuppgifter som tangerar de mänskliga rättigheterna. Meningen är också att det ska vara roligt.

- Det här är en början. Vi kan bara ge en inblick i vad mänskliga rättigheter är. Vi hoppas att ungdomsarbetarna ska kunna fortsätta diskutera dessa frågor i sina jobb.

"Mycket välkommet"

Bland ungdomsarbetarna väcker initiativet entusiasm. På fältet upplever många att den senaste tidens världshändelser gjort att kraven som ställs på dem ökat.

- Att man äntligen organiserar något sådant här är välkommet. Det kommer att ge oss nya verktyg att arbeta med ungdomarna och svara på deras frågor, säger Irene Lüders, ungdomsarbetare i Lahtis.

ungdomsarbetare i Lahtis
Ungdomsarbetare Irene Lüders i Lahtis tycker det är bra att utbildning ordnas. ungdomsarbetare i Lahtis Bild: Yle/ AG Karlsson irene lüders

Lüders tror inte att man direkt kan ändra ungdomars tänkande, utan att man kommer längst genom att föra en konstruktiv debatt där man erkänner att det kan finnas olikheter.

- Vi har fört många bra diskussioner om det här. Inriktningen på attityderna och hur man möter olikhet har förändrats. Man talar mer om temat, det är inte så tabubelagt längre.

Varierande bland Lahtisungdomar

I ett stort köpcentrum i Lahtis centrum har ungdomarna olika åsikter om minoriteter och flyktingar.

- Många kommer hit på grund av vår levnadsstandard. De som kommer från krigshärdar borde stanna där och försvara sitt hemland, säger Julius.

Ida tycker att det finns stora skillnader i hur unga i Lahtis ställer sig till frågor som har att göra med tolerans och rasism.

- Vi är nog ganska toleranta här, beroende på var man rör sig och i vems sällskap naturligtvis.

man i Lahtis
Amir tror på den finländska ungdomen. man i Lahtis Bild: Yle/ AG Karlsson amir

Amir är på besök i Lahtis från Vanda, där han bor. Enligt Amir finns det mycket hopp.

- Dagens unga kan ta emot utlänningar bra. De förstår att det finns olika människor.

Läs också

Nyligen publicerat - Inrikes