Hoppa till huvudinnehåll

Anne Berner gav inga löften åt Ingåpolitikern Henrik Wickström

Henrik Wickström i Ingå bibliotek
SFP-politikern Henrik Wickström träffade kommunikationsminister Anne Berner på tisdagen. Henrik Wickström i Ingå bibliotek Bild: Yle/Maria Wasström henrik wickström

Kommunalpolitikern Henrik Wickström (SFP) från Ingå fick inga löften om bättre kollektivtrafik till Ingå eller övriga Västnyland då han på tisdagen (17.5) träffade kommunikationsminister Anne Berner (C). Ministern uppmanade de västnyländska kommunerna att samarbeta för att lösa problemen.

Efter att matartrafiken mellan Kyrkslätt och Karis körde igång har Wickström per e-post varit i kontakt med kommunikationsministern. Brevväxlingen ledde till att kommunalpolitikern fick träffa Anne Berner på tumanhand på ministeriet.

Han säger att han och Berner länge diskuterade hur framtiden ser ut inom kollektivtrafiken som berör Ingå och hela Västnyland.

- Hon lyfte fram landskapsreformen som eventuellt träder i kraft nästa år och hur den påverkar och på vems ansvar kollektivtrafiken sedan är.

I väntan på landskapsreformen har västnylänningar ett långt år framför sig, säger Wickström.

- Jag sade till minister Berner att man borde se över de här lösningarna före det.

Pohjolan Liikennes buss i Ingå kyrkby
Ingåborna är inte nöjda med de senaste besluten inom kollektivtrafiken. Pohjolan Liikennes buss i Ingå kyrkby Bild: Yle/Veronica Montén ingå kyrkby

Så som läget är nu, är Kyrkslätt utan långdistanstågstation och här i Ingå stannar inget tåg och Sjundeå har med dyra pengar köpt egen tågtrafik.

Det här är inte den bästa helhetslösningen, säger Henrik Wickström.

- Jag ska nu diskutera vidare med politikerna i Ingå och med beslutsfattare i de övriga västnyländska kommunerna om vad vi kunde göra tillsammans för saken.

Konstruktiv diskussion

Henrik Wickström säger att diskussionen gick i konstruktiv anda.

- Ministern hade nog förståelse för det att många är upprörda på grund av nuläget gällande kollektivtrafiken i Ingå.

Henrik Wickström och Anne Berner kom inte överens om någon ny träff.

- Men vi ska nog hålla kontakt regelbundet.

Staten har inga pengar

Wickström säger att han är väl medveten att staten inte har pengar att lösa det här problemet. Han skulle önska att de västnyländska kommunerna i samråd med kommunikationsministeriet och VR skulle försöka hitta en lösning.

- Det har de västnyländska kommunerna framfört flera gånger. Jag skulle gärna gå vidare med den aspekten, funderar Henrik Wickström och tillägger att kommunerna först borde enas om hur de ser på trafikfrågorna.

Det handlar nödvändigtvis inte om att kommunerna skulle sticka till en massa pengar för att få en bättre kollektivtrafik, säger han.

Enligt VR:s kalkyler är det 40- 60 personer som dagligen berörs av trafikproblematiken i Ingå. Henrik Wickström påpekar emellertid att det är omöjligt att säga hur många människor som faktiskt berörs.

- Hundratals människor pendlar till Helsingforsregionen från Ingå och väldigt många gör det med egen bil av den orsaken att det inte finns någon kollektivtrafik som passar dem.

Läs också

Nyligen publicerat - Västnyland