Hoppa till huvudinnehåll

Bakläxa på budget och ekonomiplan i Karleby

Stadshuset i Karleby
Stadshuset i Karleby Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist karleby stadshus

Stadsfullmäktige i Karleby godkände inte budgetramarna eller ekonomiplanen. Nu kräver man istället en ny beredning.

- Vi är fullständigt medvetna om att vi måste spara. Men att godkänna detta hade varit som att skriva över en fullmakt till nästan vad som helst, säger Marlén Timonen (SFP).

Budgetramarna för 2017 och ekonomiplanen för 2018 - 2019 åkte tillbaka som en boomerang efter en förhandlingspaus i fullmäktige. För mycket var öppet gällande vad ett godkännande skulle innebära.

- Vi skulle i princip ha beslutat att alla tvålärarskolor ska avslutas och att alla byggen ska byggas av enskilda byggherrar eller enligt livscykelmodellen, säger Timonen.

Enligt beslutsunderlaget ska alla skolinvesteringar förverkligas i så stora enheter som möjligt.

Ugglor i mossen

Diskussionen i fullmäktigesalen var livlig och Timonen säger att den plötsliga brådskan att klubba igenom ärendet gjorde att man anade ugglor i mossen.

- Det var plötsligt en väldig brådska. Annars brukar vi tas dylika beslut i juni och ändå bli klara i god tid.

Tveksam till beslutsunderlag

I beredningen sägs att skatteinkomsterna ska öka och även statsandelarna stiga. Timonen ställer sig frågande till dessa siffror.

- Hur ska de öka, vi kan inte höja inkomstskattesatsen som redan ligger på 21 procent. Och vår fastighetsskatt ligger på maxnivå, säger Timonen.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten