Hoppa till huvudinnehåll

Hangöstyrelsen inte redo att ta beslut om Fabriksudden-avtalet

Bygget av Regatta Resorts.
Badhotellet byggs som bäst. Bygget av Regatta Resorts. Bild: Skärmdump/Regatta Resorts fabriksudden,Hangö

Stadsstyrelsen i Hangö vill fundera innan den går vidare med frågan om avtalet med Regatta Resorts ska behandlas i fullmäktige eller inte. Ärendet bordlades på mötet i måndags (16.5) och ska tas upp på nytt under nästa möte den 6 juni.

Det finns fortfarande frågor och missnöje i Hangö kring stadens samarbetsavtal med Regatta Resorts om bygget av spa och bostäder på Fabriksudden. SDP:s fullmäktigeledamot Peter Baarman anser att avtalet borde behandlas i fullmäktigesalen.

I ett spörsmål till Hangö stad hänvisar han till ett allmänt informationsmöte kring Regatta Resorts planer. Enligt Baarman sade dåvarande stadsdirektören Jouko Mäkinen på mötet att de punkter som räknas upp i samarbetsavtalet handlar om en önskelista som ska behandlas på nytt.

Baarman hänvisar också till besluten om Havsgatan. Det blev en het debatt om man ska få köra bil på gatan eller inte. Frågan bollades av och an mellan politiska organ tills stadsstyrelsen tog fram det omdebatterade samarbetsavtalet och hänvisade till att det där står att Havsgatan ska bli en gågata med högklassiga planteringar utan träd.

I sitt spörsmål frågar Baarman om listan trots allt inte är en önskelista. Han anser också att många punkter på den borde ha behandlats i fullmäktige.

Avtalet

I själva samarbetsavtalet finns bland annat Havsgatan listad under en punkt som slår fast Hangö stads förpliktelser.

I samma punkt sägs bland annat också hur stranden framför spat ska snyggas upp, hur gångstigen på Fabriksudden ska se ut och var man får parkera.

Spat ska också få minst 20 båtplatser i sin användning.

Segelbåtar på rad
Om somrarna kan det var trångt i Östra hamnen invid Fabriksudden. Men enligt avtalet får verksamheten inte störa dem som vistas på Fabriksudden. Segelbåtar på rad Bild: Yle/ Malin Karlberg hangö

I stadens båthamn i närheten av Fabriksudden ska verksamheten ordnas så att det inte uppstår oljud eller annan olägenhet för dem som bor och är verksamma på Fabriksudden. Inte heller övernattande gäster i hamnen ska störas.

Ingen fullmäktigebehandling

Spörsmålet fanns på föredragningslistan på styrelsens möte i måndags (16.5). Man beslutade ändå att bordlägga ärendet till nästa möte.

Förslaget var att det inte behövs någon fullmäktigebehandling av ärendet eftersom det nu handlar om ett juridiskt bindande avtal mellan staden och ett privat bolag.

Stadens egna regler, instruktioner, slår fast vilken myndighet det är som uppgör avtal eller utför andra lagliga handlingar.

Eftersom samarbetsavtalet har vunnit laga kraft har avtalet blivit bindande och då ska det inte behandlas i fullmäktige.

I förslaget till stadsstyrelsen i måndags sägs också att de detaljer som har lämnats öppna i avtalet har tjänstemän i Hangö och Regatta Resorts representanter kunnat förhandla om i god anda.

Vid behov fortsätter man förhandlingarna.

Ingen enkel fråga

Samarbetsavtalet har varit en het potatis i flera sammanhang i Hangö. Särskilt på allmänna diskussionsmöten har avtalet tagits fram och man har önskat diskutera om allt har gått rätt till.

Så sent som i januari vann staden en seg tvist om processen kring samarbetsavtalet och invånarnas möjligheter att ta del av avtalet. Den processen startade redan år 2013 då stadsstyrelsen beslutade överföra samarbetsavtalet om Fabriksudden från konkursboet Hangon Rantakiinteistöt till företaget Regatta Resorts.

Högsta förvaltningsdomstolen (HFD) gav ändå staden rätt och slog fast att invånarna hade haft tillräckligt med möjligheter att reagera på avtalet.