Hoppa till huvudinnehåll

Jontas trädgårdsby ska se upp för översvämningar

Översvämmad väg i Västanfjärd december 2015
Illustrerande arkivbild. Översvämmad väg i Västanfjärd december 2015 Bild: Linus Hoffman / Yle översvämningar,Västanfjärd,hastighetsbegränsningar,Israpporter och översvämning,50 km/h

Det är inte helt enkelt att bygga i Hangelby i Sibbo, naturen kan sätta käppar i hjulen. Det konstaterar hälsoskyddssektionen i Borgå.

Hälsoskyddssektionen har bekantat sig med planerna för Jontas trädgårdsby i Hangelby i Sibbo. Området är cirka fyra hektar stort och där ska finnas drygt 150 stugor.

På området är det risk för översvämningar året om. Sektionen vill att det här beaktas när planeringen fortskrider. Genom att tänka på översvämningsrisken kan man förebygga fukt- och mögelskador på byggnaderna.

Hälsoskyddssektionen hade också några andra punkter som de ville uppmärksamma i planerna.

Det framgår inte ur planerna om varje stuga kommer att anslutas till vatten- och avloppsnätet. Om det är så att det ska finnas komposterande toaletter på området, så önskar sektionen att det finns anvisningar för hur de ska skötas.

Det är också oklart om stugorna ska kunna användas på vintern. Om så är fallet, så vill sektionen att det finns anvisningar för hur man förebygger nedfrysning av rör.

Läs också

Nyligen publicerat - Östnyland