Hoppa till huvudinnehåll

Arbetsgrupp kunde inte enas om Åbolands sjukhus

Skylt vid Åbolands sjukhus
Skylt vid Åbolands sjukhus Bild: Yle/Johanna Ventus åbo

Arbetsgruppen som fått i uppdrag att fundera på Åbolands sjukhus framtid kunde inte enas om hur sjukhuset ska utvecklas. Det framgår föredragningslistan inför i sjukvårdsdistriktets styrelsemöte på tisdag.

Bland annat konstaterar arbetsgruppen att oklarheter med social- och hälsovårdsreformen försvårade gruppens arbete.

Arbetsgruppens slutliga rapport presenteras först i juni men rapportens slutsatser diskuteras på mötet redan nästa vecka som ett svar på en motion som Kurt Kronehag (SFP) lagt fram i sjukvårdsdistriktets fullmäktige.

Sjukvårdsdistriktets styrelse sade nej till en utvidgning av Åbolands sjukhus på nuvarande stället på Kaskisgatan i Åbo vid årsskiftet. I stället har sjukvårdsdistriktets ledning och styrelse talat för att flytta Åbolands sjukhus närmare ÅUCS för att bättre betjäna svenskspråkiga patienter vid ÅUCS. Kurt Kronehag och några andra ledamöter anser att Åbolands sjukhus borde förbli en självständig enhet inom sjukvårdsdistriktet. Motionsställarnas motivering är att sjukhuset ger vård av god kvalitet och att sjukhusets ekonomi är i skick.

Som svar konstaterar chefsöverläkare Samuli Saarni, som lett arbetsgruppen, att en märkbar andel av den svenskspråkiga befolkningen i landskapet använder sig av ÅUCS och samjourens tjänster. Och därmed betjänar ÅUCS statistiskt sett en större del av den svenskspråkiga befolkningen jämfört med Åbolands sjukhus, skriver Saarni. Han poängterar även att en stor del av patienterna vid Åbolands sjukhus har finska som modersmål. Därför är det enligt honom motiverat att hellre satsa på den svenska vården vid ÅUCS.

Läs också