Hoppa till huvudinnehåll

Forskare: Kriser och katastrofer drabbar alla

Doktorand Jenny Lindholm
Jenny Lindholm har doktorerat i hur vi reagerar på olika kriser. Doktorand Jenny Lindholm Bild: Yle/Malin Hulkki Österbotten,lindholm

Det spelar mindre roll om en katastrof är skapad av en människa eller naturen. En ny doktorsavhandling från Åbo Akademi i Vasa visar att alla kriser berör.

I sin färska doktorsavhandling har statsvetaren Jenny Lindholm från Korsnäs forskat i hur vi reagerar på olika kriser.

Lindholm har fokuserat på fyra kriser; skolskjutningarna i Jokela, vattenkrisen i Nokia, översvämningarna i Österbotten och stormen Tapani.

Hon gjorde en experimentell studie i Åbo Akademis Experience lab. Där fick testdeltagarna se på ett tv-inslag från en av de fyra kriser som var med i undersökningen. Lindholm mätte samtidigt hur testdeltagarna reagerade rent fysiskt.

- Jag mätte svettningar, puls och hjärnans aktivitet.

Efteråt följde en intervju där Lindholm bland annat frågade om vem som är ansvarig när kriser inträffar i samhället.

Alla kriser berör

Sammanfattningsvis kan Lindholm konstatera att vi reagerar starkt på många olika typer av kriser. Oavsett om de, som två av exemplen i hennes studie, är skapade av människor, eller som de två andra, av naturen.

- Om det är en farlig situation så kommer vi att reagera, säger Lidholm.

Dessutom tyckte testdeltagarna att hela samhället är ansvarigt för att reda upp kriserna, inte bara politikerna.

Hopp i riksdagen

Lindholm har också tittat på hur Helsingin Sanomat rapporterat och hur riksdagsdebatten gått efter kriserna.

- I medierna diskuterade man de mänskligt initierade kriserna under en längre tid, säger Lindholm.

Man diskuterade också i de fallen mer hur hela samhället påverkades medan det i fallen av naturkatastorfer sågs mer som enskilda händelser. Där diskuterades också de ekonomiska efterverkningarna i högre grad.

I riksdagen gjorde man inte lika stor skillnad på diskussionerna vad det gällde de olika katastroferna. Man utnyttjade inte heller händelserna som politiska slagträn.

- Man använde inte kriserna för att skuldbelägga till exempel regeringen.

Snarare användes positiva känslor i riksdagen, som hopp.

- Det var mer av "vi klarar det här", säger Lindholm.

Ett sätt att utvärdera ledare

Redan Jenny Lindholms kandidatavhandling handlade om kriser. Då inträffade skolskjutningen i Jokela, och hon tittade närmare på mediarapporteringen.

Hon tycker det är intressant att titta på hur samhället reagerar på kriser och katastrofer.

- Det är ett sätt att utvärdera våra ledare

Dessutom blir också oftast den breda allmänheten intresserade av kriser och katastrofer, inte bara de som annars intresserar sig för politik och nyheter.

- Kriser och katastrofer drabbar alla, säger Lindholm.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten