Hoppa till huvudinnehåll

Amnesty: Folket mer positivt till asylsökande än ledarna

Niina Laajapuro från amnesty Finland
Niina Laajapuro säger att människor förstår att flyktingläget är en kris som måste lösas. Niina Laajapuro från amnesty Finland niina laajapuro,Amnesty International

Nästan två tredjedelar av medborgarna anser att regeringen gör för lite för att hjälpa människor som flyr undan krig och förföljelser, visar Amnesty i en ny enkät där medborgare i 27 länder svarade på frågor om asylsökande.

Dessutom var nästan en tredjedel av de tillfrågade redo att inkvartera flyktingar i det egna grannskapet.

Niina Laajapuro, tillfällig verksamhetsledare för Amnesty Finland, tycker att resultatet är överraskande positivt.

– Det mest överraskande är kanske det att tio procent är villiga att ta in flyktingar i sina egna hem. Man har ju inte frågat om detaljer, men det är väldigt många, säger Laajapuro.

Hon säger att det också är överraskande att så många tycker att deras regeringar gör för lite för att hjälpa människor på flykt från sitt hemland.

Kina och Tyskland positivt inställda - också i Grekland vill man att regeringen gör mera

Kina, Tyskland och Storbritannien är de länder som är allra mest positivt inställda till asylsökande. I Kina uppgav sig nästan hälften vara redo att ta emot asylsökande i sina hem.

– Det kan delvis bero på kulturen men det kan också handla om att det inte finns så mycket flyktingar i Kina. Det är ändå fråga om en väldigt stor andel, säger Laajapuro.

Två tredjedelar av tyskarna och tre fjärdedelar av britterna - alltså en väldigt stor andel - kunde tänka sig att ha flyktingar boende i sitt grannskap. Länder som Jordanien, Nigeria och Spanien var överväldigande av den åsikten att landets regering borde göra mer för att hjälpa flyktingar.

– Det finns många länder med mycket flyktingar där landets invånare ändå skulle välkomna flyktingar till sina hem. Jag tror att människor i de här länderna har sett att flyktingkrisen är ett stort problem och att det kräver omfattande åtgärder att lösa det, säger Laajapuro.

Till exempel i Grekland, som drabbats hårt av flyktingkrisen, tycker över två tredjedelar att regeringen borde göra mer för att hjälpa.

Hård inställning i Ryssland, Thailand och Indonesien

De länder som hade den hårdaste inställningen till flyktingar var Ryssland, Thailand och Indonesien. I Thailand tycker bara en fjärdedel att människor ha rätt att fly från krig i sitt hemland och i Ryssland var bara drygt tio procent redo att ta emot asylsökande i sin hemstad.

– Jag har tänkt på Ryssland, och antagligen beror de hårda attityderna på att det inte finns fri press men mycket propaganda. Dessutom sker där många hatbrott som myndigheterna inte reagerar på. Det sänder en signal, säger Laajapuro.

"Ledarna borde lyssna på folket"

Laajapuro säger ändå att de som styr länder borde lyssna på folket och de positiva attityder som finns.

– Det förs en massa negativ diskussion inom medierna och allmänheten, men när man frågar folk om flyktingars rättigheter så är de ganska positivt inställda. Då borde regeringarna följa folkets åsikt.

Över 27 000 personer i 27 länder tillfrågades. Finland var inte med i undersökningen.

Du kan läsa rapporten här.