Hoppa till huvudinnehåll

Nej tack till solpaneler i Sjundeå

Solpanel på hustak.
Sjundeå har inte möjlighet att göra de utredningar som krävs inom utsatt tid. Solpanel på hustak. Bild: Yle/Marica Hildén solpanel på tak

Sjundeå tackar nej till miljöcentralens förfrågan om att skaffa solpaneler till kommunens fastigheter. Kommunen har inte resurser att vara med i projektet.

Finlands miljöcentral skickade i våras ut info till kommunerna om att HINKU-teamet ordnar en leasinganskaffning av solpaneler för samtliga kommuner i landet.

Tekniska nämnden i Sjundeå behandlade frågan på sitt möte den 17 maj och beslutade enhälligt att inte delta i projektet. Sjundeå kommuns resurser räcker inte till att inom utsatt tid göra de utredningar som projektet kräver.

Raseborg och Ingå har tidigare meddelat att de är intresserade av solpanel på kommunala byggnader.