Hoppa till huvudinnehåll

Yrkesinstituten kan också bolagiseras

Yrkesinstitutet Optima
Yrkesinstitutet Optima Bild: YLE/ Kjell Vikman optima

Står landets yrkesinstitut som följande i kön att bolagiseras och samtidigt förstatligas? Kommunernas inflytande över utbildningen minskar i så fall och Kommunförbundet kräver en öppen diskussion i frågan.

Yrkesutbildningen står inför en reform som skall verkställas 2018. Avsikten från statens sida är att spara 190 miljoner euro redan nästa år, 2017.

Lagstiftningen gäller yrkesinstitutens verksamhet och finansiering. Reformen berör också de orter där gymnasierna fungerar i en samkommun med yrkesutbildningen.

Regeringen ger sin proposition i ärendet i juni och det här är ett av regeringens spetsprojekt.

Kommunförbundet kräver öppen diskussion om yrkesinstitutens framtid

Kommunförbundet oroar sig över kommunernas minskande möjligheter att smidigt beakta kommunens och regionernas livskraft med hjälp av yrkesutbildningen.

- Det är en hotbild också för gymnasieutbildningen om man går in för helt olika finansieringssystem för gymnasier och för yrkesinstitut, säger Terhi Päivärinta som är direktör för undervisning och kultur vid Finlands Kommunförbund.

- Kommunernas möjligheter att påverka utbildningsmöjligheterna för den som går ut den grundläggande utbildningen blir mindre om yrkesutbildningen förstatligas och bolagiseras.

Vem driver på den här utvecklingen?

- Jag vill inte konkretisera den frågan , det finns vissa partier och vissa enstaka politiker.

Gemensamma anordnare av andra stadiets utbildning

I Jakobstadsregionen har diskussioner förts om en gemensam anordnare av andra stadiets utbildning, det vill säga både gymnasie- och yrkesinstitutsutbildning under samma hatt med samkommunen Optima som huvudman.

Planerna strandade, enligt bildningsdirektör Jan Levander i Jakobstad närmast på grund av motståndet i regionen utanför Jakobstad.

För motståndarna till en bolagisering av andra stadiets utbildning kan det vara bra att planerna strandade om det nu går så att en bolagisering väntar yrkesinstituten.

- Jag bara konstaterar att om man nu bolagiserar yrkesinstituten via den här reformen, då finns hotbilder åtminstone mot de gymnasier som är sammankopplade med yrkesinstituten med en samkommun, säger Terhi Päivärinta.

- På fältet har jag inte hört nånting, där jag finns med har bolagisering inte diskuterats, säger direktör Rabbe Ede vid Optima yrkesinstitut.

Läs också

Nyligen publicerat - Österbotten