Hoppa till huvudinnehåll

Bra arbetsklimat allas ansvar

Anna Perho.
Anna Perho är förutom coach i arbetslivet även journalist, författare och känd radiopratare. Anna Perho. Bild: Yle/Parad Media Anna Perho,Anna Perho,journalistik,författare,självhjälp,arbetsklimat,arbetsplatser,arbetsplats

Anna Perho erbjuder lösningsfokuserad coaching åt olika arbetsplatser. Hemligheten är att fokusera på målet, inte på problemet, menar hon.

Perho, som även är känd journalist, författare, radioröst och företagare, säger att vi är experter på att fokusera på problem och prata om dem, men vi hittar inte lösningen på det viset.

– Då man koncentrerar sig på det som är dåligt ser vi inte möjligheterna, säger hon.

Däremot, om man frågar sig hur man skulle vilja att en problematisk situation skall lösas, börjar man automatiskt att tänka framåt och fokusera på målet.

– Då du uttrycker dina önskemål bildas målet. Och då du har målet är det mycket lättare att hitta vägarna för att komma dit.

Undvik skuldbeläggning

Tyvärr har vi för vana på våra arbetsplatser att hitta syndabockar: vi tror att vi hittat en lösning om vi hittat en förklaring till varför en viss person agerar på ett visst sätt. Men egentligen leder det oss ingenstans.

En annan vanlig men kontraproduktiv vana som vi har är att vi går omkring och småklagar hela tiden på vår arbetsplats.

Om någon sedan kommer med en förändring eller föreslår något nytt, så kommer man på en mängd olika orsaker till varför man inte bör göra si eller så.

– Vi borde svänga på tanken: vad talar för att detta är möjligt? Vi mår alla bättre av att försöka se de positiva sakerna på arbetsplatsen.

Är du en lagspelare?

Klimatet på arbetsplatsen är ett lagspel. Om det uppstår problem är det viktigt att lyssna på personen i fråga.

– Vi måste bejaka varandra. Visa att vi förstår, be om ursäkt om vi sårat någon, sådant kan även hända i misstag. Sedan bör man fråga vilka önskemål personen har, hur de kunde förverkligas på bästa sätt.

Visst, det kan hända att personen i fråga då föreslår något som inte går att förverkliga. Men då skall man undvika att komma med ett tvärt nej, och istället visa en accepterande inställning. På det sättet öppnar man upp till dialog.

Det är också lätt hänt att man harvar på i gamla spår: person A ger sina förklaringar till sitt beteende eller sina val, och person B kontrar med att ”så där säger du alltid” – och så snurrar ekorrhjulet på och man utför samma dans varje gång utan att komma framåt.

Hälsa, tacka, lyssna

Vad kan man då göra i förebyggande syfte för att undvika problem på arbetsplatsen?

– Egentligen handlar det om småsaker. Att man frågar hur någon mår, att man hälsar på varandra och att man säger tack.

Tacka även för sådant som kan uppfattas som självklart. Om en person gör något för dig, ska man inte bara ta för givet att det hör till hens arbetsuppgifter, utan man skall visa sin uppskattning.

Detta gäller faktiskt i synnerhet då det går bra: om man till exempel lyckats bra med ett projekt skall man alltid tacka alla inblandade.

Beröm gör gott

En annan tumregel är att man alltid borde komma ihåg att komma ihåg allt det som man är bra på.

– Vad har vi gjort bra? Vad är skälet till att vi är bra på just detta? Hur kan vi dra nytta av våra kunskaper i nästa projekt?

Perho påpekar att positivt tänkande är motiverande för arbetsgemenskapen. De bästa resultaten får man på en arbetsplats där alla deltar, är lagspelare.

– Det hjälper inte att chefen bestämmer ”nu gör vi så här”, ifall inte alla är med på det.

Det är chefen som har det största ansvaret på en arbetsplats, men var och en har ett eget ansvar för att arbetsklimatet skall fungera. Gemensamma mål och önskningar är alltid att föredra framom bortförklaringar och klagomål.

– Vi måste också inse att arbetstagaren är sina egna problems bästa expert, och därför lyssna på hurdana önskemål om lösning personen i fråga har.

Efter Nio om temat klimat, den 20 maj 2016 på Yle Fem kl. 21.00 och på Arenan.

Mer från programmet

Läs också