Hoppa till huvudinnehåll

Nordisk operation för att rädda bina startar i sommar

Bin.
Bin. Bild: YLE/Maja Ottelin bisamhälle

Det nordiska biet försvann nästan helt från jordklotet under slutet 1900-talet. I de nordiska länderna försöker man nu återuppliva bistammen.

Aimo Nurminen som bor på en ö i Nådendals skärgård är den enda i Finland som föder upp bihonor, alltså drottningar av arten nordiska bin. Han är med i det samnordiska projektet som vill återuppliva den nordiska bistammen.

– Ön Pakinainen där jag bor är ett bra ställe att föda upp bin, eftersom det inte finns några andra biodlingar här, säger han.

Enligt honom är ön en hundraprocentigt ren plats för bina att para sig, eftersom det inte är möjligt för biarterna att korsas med varandra.

Ett bi på körsbärslblommor i Dresden i Tyskland i december.
Ett bi på körsbärslblommor i Dresden i Tyskland i december. Bild: EPA/SEBASTIAN KAHNERT bi

Stor del av bina hybrider

Fram till 1800-talet var det nordiska biet den mest utbredda biarten. Det nordiska biet fördes över haven från Europa till Nordamerika, Nya Zeeland och Australien.
De olika biarterna kan ändå korsas med varandra och det här påverkade den nordiska bistammen negativt.

– Under 1900-talet gick det illa för det nordiska biet. I mitten av seklet var en stor del av bina redan hybrider, alltså så kallade blandraser, säger Aimo Nurminen.

Nurminen säger att många biodlare dessutom hellre har använt sig av andra biarter eftersom de nordiska bina är ilskna och sticker oftare än andra arter.

Nu mår bisamhället bra, men under försommaren höll det på att gå illa.
Nu mår bisamhället bra, men under försommaren höll det på att gå illa. Bild: Yle/Patrick Stenbacka honungsbin

I Norden sedan istiden

De ursprungliga nordiska bina kom till Norden efter istiden. Biet har anpassat sig till de nordliga förhållandena och klarar väl av de kalla vintrarna.

I Finland koncentrerar sig ett tjugotal biodlare på just nordiska bin. I vinter började man med samnordiskt samarbete och förädling.
I sommar startar man testodlingar med femton bon och drottningarna skickas i kors mellan de olika länderna.

– Att förädla det nordiska biet är ett långsamt arbete. Meningen är att återställa artens ursprungliga egenskaper. säger Nurminen.

Bina uppmärksammas idag

Enligt Aimo Nurminen finns endast en liten del av den ursprungliga nordiska bistammen kvar idag.

I dag fredagen den 20 maj firas den internationella dagen för världens bin. Nurminen är glad att bina uppmärksammas.

– Biet är det viktigaste djuret i världen. Om det inte fanns bin skulle många djur svälta. Dessutom är biet viktigt också för människan, eftersom det pollinerar en stor del av den mat vi odlar, säger Nurminen.