Hoppa till huvudinnehåll

Träden tar allt mer över i Gamla stan i Borgå

gamla stan och borgå domkyrka fotograferade från kokonbacken
Gamla stan i Borgå inbäddad i skir vårgrönska. gamla stan och borgå domkyrka fotograferade från kokonbacken Bild: Yle/Stefan Härus gamla stan i borgå

Träden i Gamla stan i Borgå har ökat de senaste åren. Årets kartläggning av trädbeståndet visar att antalet träd har ökat i sjutton av de trettio kvarteren.

I nio kvarter har trädbeståndet ökat särskilt kraftigt medan det har minskat i tio kvarter.

Det resultatet får man fram genom att jämföra kartläggningen med den tidigare omfattande kartläggningen som gjordes 1998.

träd och väg
Gamla Kungsvägen. träd och väg Bild: Yle/Robin Halttunen träd

Säg din åsikt om trädbestånden

Nu vill staden också höra invånarans åsikter. Det ska ske genom en enkät. I början av enkäten finns allmänna frågor om stadslandskapet och trädbeståndet i Gamla stan. De övriga frågorna är avsedda endast för invånare i området och gäller träd som finns nära deras bostäder.

- I samband med enkäten kan man också meddela om man vill delta i en gemensam beställning av yrkesmän för att på ett säkert sätt kunna avlägsna besvärliga träd i Gamla stan, säger Lauri Pälväjärvi som utarbetat kartläggningen.

träd och staket
Kyrkobrinken. träd och staket Bild: Yle/Robin Halttunen träd

Gammal målning mot nytt foto

Stora träd hör egentligen inte till det traditionella stadslandskapet i Gamla stan i Borgå. Den äldsta kända landskapsmålningen om Borgå från år 1789 stöder också den uppfattningen.

I målningen ser stadsområdet öppet och nästan trädlöst ut. Det ursprungliga stadslandskapet fick färg endast av toppar på fruktträd och syrenhäckar längs med gatorna.

- På den plats som målningen föreställer, tog man i år ett fotografi och fotografiet visar att trädbeståndet har ökat kraftigt, säger Pälväjärvi.

träd och väg
Flensborgsbrinken. träd och väg Bild: Yle/Robin Halttunen träd

Kan förstöra husgrund och takfot

Alltför stora träd medför också olägenhter för fastighetsägarna.

- Gamla och värdefulla byggnader kan lätt ta skada, eftersom deras rötter lätt kommer in under fotsulor och fundament och stora grenar under takfötter, konstaterar Lauri Pälväjärvi.

Man kan lämna åsikter om trädbeståndet i Gamla stan i Borgå fram till den 5 juni i Borgå stads webbenkät

löv
Stora träd som står nära hus kan lätt skada husgrunden. löv Bild: Yle/Robin Halttunen träd