Hoppa till huvudinnehåll

Fullmäktige i Raseborg inledde skoldebatten i förtid - stadsdirektören varnade för permitteringar

Raseborgs fullmäktige 11.4.16.
Debatten i måndags gav en försmak om vad som komma skall den 6 juni. Det blir en livlig kväll när Raseborg 2020 ska klubbas igenom. Raseborgs fullmäktige 11.4.16. Bild: Yle/Tove Virta fullmäktige raseborg 2016

Frågan om skolnätet var inte på agendan när fullmäktige i Raseborg möttes på måndagen (23.5). Det är meningen att frågan avgörs den 6 juni. Men skoldebatten tog fart genast i början av mötet.

Det var meningen att fullmäktige bara skulle notera under rubriken "Anmälningsärenden" att staden har fått ta emot en namninsamling med nästan 1 300 namn som motsätter sig att Billnäs skola och Klinkbackan koulu läggs ner.

Istället förde fullmäktige en rätt livlig debatt om det är rätt eller fel att stänga skolor i Raseborg. Debatten fanns med i bakgrunden också då staden diskuterade ekonomin efter årets tre månader och om att ändra en punkt i förvaltningsstadgan.

Minoritetspartierna aktivast

Det var Samlingspartiets Miikka Soivio som inledde debatten genom att föreslå att det bildas en parlamentarisk arbetsgrupp, en slags referensgrupp, med representanter från varje parti som tar ställning till hur staden ska behandla skrivelser som kommer in från publiken.

Soivio var orolig för att alla skrivelser och brev inte behandlas likvärdigt. Han fick understöd ledamöter från olika partier, men också mothugg.

Samlingspartisten Miikka Soivio.
Miikka Soivio, Saml., var en av de aktivaste under mötet. Samlingspartisten Miikka Soivio. Bild: Yle/Tove Virta raseborg

Soivio lämnade också i slutet av mötet in en motion i frågan om den här typen av arbetsgrupp. Den var undertecknad av honom själv och partibrodern Roger Hafström samt Vänsterförbundets Harry Yltävä och Sannfinländaren Petri Palin.

Han önskade en snabb behandling av ärendet och att det samma gäller när den här typen av skrivelser överlämnas till staden. Då borde alla partier vara närvarande och inte bara SFP och SDP.

Stadsstyrelsens ordförande Anders Walls SFP replikerade med att de som lämnar in skrivelsen själva väljer vem som ska ta emot skrivelsen.

Fullmäktigeordföranden Thomas Blomqvist från SFP replikerade att han då han tar emot en skrivelse av den här typen gör det i egenskap av ordförande för hela fullmäktige, inte som SFP:s representant. Han utgår också ifrån att resten av fullmäktiges presidium gör det.

Oklara siffror

SDP:s Petri Kajander efterlyste siffror för vad man riktigt har tänkt sig spara med skolnedläggningarna. Han sa att det inte finns siffror som skulle visa det.

Sannfinländarnas Petri Palin ställde också han en fråga om vad man kommer att spara med att stänga skolor. Han ifrågasatte om det överhuvudtaget finns några verkliga siffror över vad staden sparar.

Också Miikka Soivio ifrågasatte stadens skolkalkyler och frågade om staden verkligen har tänkt på helheten när man har räknat med vad man sparar med skolnedläggningar.

Han lyfte fram Prästkulla skola som ett exempel. Enligt Soivio räknade staden med att spara mellan 50 000 euro och 100 000 euro med att lägga ner skolan.

Då skolan lades ner gick staden de facto miste om 135 000 euro i statsstöd för 18 av skolans elever. Av eleverna flyttade 7 bort från staden medan 11 gick till den privata skolan Mikaelsskolan.

Det lyftes också röster om att man aldrig har räknat ut vad tidigare skolnedläggningar de facto har betytt för staden.

Stadsstyrelseordförande Anders Walls sa att då stadsstyrelsen kommer med sitt förslag om eventuella skolnedläggningar till fullmäktige kommer svaren på frågor om kostnader. Alla utredningar är inte klara än, sa Walls och försäkrade att allt material kommer att publiceras.

Politiker undrade också varför det verkar vara så bråttom att fatta beslut.

Stadsdirektören röt till

Smekmånaden är definitivt över för stadsdirektör Tom Simola som flera gånger under fullmäktigemötets gång fick stå i talarstolen och försvara beslut och linjedragningar.

Raseborgs stadsdirektör Tom Simola
Tom Simola, stadsdirektör, fick stå i talarstolen flera gånger. Raseborgs stadsdirektör Tom Simola Bild: Yle/Christoffer Westerlund stadsdirektör tom simola

Han hänvisade till bildningsnämndens möte där det fanns 35 sidor i bilagan med utredningar om vad skolnedläggningarna skulle ge för sparåtgärder.

Han menade att Raseborg 2020 har varit på agendan sedan oktober 2015 och att man inte kan säga att det är en kort tid. Han frågade hur länge man ska behandla frågan.

- Är två år en lämplig tid?

Ekonomin tränger

Stadsdirektör Tom Simolas viktigaste poäng var i alla fall att ekonomin är usel inom Raseborg. Prognosen för i år visar att det blir ett minus på 2,5 miljoner euro i bokslutet om staden inte gör något.

Staden har inte fått skatteinkomster i den utsträckning man har räknat med. Simola poängterade att staden inte kan fortsätta så utan att något måste göras.

Utöver permitteringarna efterlyste han andra snabba lösningar för att få ekonomin på rätt köl.

Samtidigt sa han att staden är på rätt väg och konstaterade att han inte känner till någon annan stad som skulle ha haft lika många samarbetsförhandlingar med personalen som Raseborg där man till och med har sagt upp personal.

Tuffa tider

SFP:s Karl von Smitten, som också är grundtrygghetsnämndens ordförande, underströk att besluten inom äldreomsorgen om att ha mera hemvård än anstaltsvård handlar om ekonomi, inte medmänsklighet.

Han sa att besluten är nödvändiga, men att besluten har orsakat mänskligt lidande och det ska man vara medveten om.

Det finns äldre som är rädda och ängsliga i sina hem och de får inte i dagens läge anstaltsvård på grund av spartider, sa han.

Bland de politiker som talade mot skolnedläggningarna ansåg man å sin sida att sjukvården på ett helt annat sätt har fått gå över budgetramarna medan skolorna har hållit ramarna, men nu ändå drabbas.

Miikka Soivio lyfte fram att det är ett dåligt beslut att ha inte längre har jourläkartider i Karis och Pojo. Det har lett till att det ser ut som om Raseborg i slutet av året bara kommer att ha använt 41 procent av pengarna för den vanliga läkarvården i budgeten medan jouren vid sjukhuset kommer att gå över sin budget med 243 procent.

Stadsdirektör Simola medgav att det finns problem vid samjouren och att staden ser över hur man kunde öka andelen egen personal där och kanske ha längre öppettider på den kommunala sidan för att få rätsida på problemet.

Ingången till laboratoriet i Ekenäs sjukhus.
Samjouren har besökts flitigt och det syns i kostnaderna. Ingången till laboratoriet i Ekenäs sjukhus. Bild: Yle/Bubi Asplund labben i ekenäs,Ekenäs

Men inom den specialiserade sjukvården som helhet ser läget rätt bra ut. Problemet nu är att skatteintäkterna blir mindre än beräknat.

En doft av kommande kommunalval

SFP har majoritet i fullmäktige i Raseborg för tillfället. Om ett år är det dags för kommunalval och naturligt är att de övriga partierna hoppas på att partiets majoritetsställning bryts.

Under mötet behandlade fullmäktige en ändring i förvaltningsstadgan som gör det möjligt för fullmäktige att fatta beslut om att lägga ner och starta verksamhet, alltså till exempel skolor.

Beslutet behövs för att fullmäktige ska kunna behandla Raseborg 2020 den 6 juni.

Förvaltningsstadgan som helhet ska behandlas i höst och då kan man ändra på beslutet igen att det inte längre är fullmäktige som fattar de här besluten, konstaterade SFP:s Anders Walls som är stadsstyrelsens ordförande. Men nu behövs de.

SDP:s Petri Kajander tog på nytt upp ärendet om brådska i skolfrågan och undrade om det är så att SFP vill få alla ärenden behandlade innan maktfördelningen förändras.

SFP gav sig ändå inte in i den debatten.

Livlig kväll också för fullmäktigeordföranden

Alla brev och initiativ som kommer till staden tas på allvar försäkrade fullmäktiges ordförande Thomas Blomqvist från SFP som genast i början av diskussionen ville säga att det nu inte är läge att fatta beslut om en parlamentarisk grupp. Han konstaterade bland annat att ärendet fortfarande är på hälft.

Han påminde om att stadsfullmäktige utom i vissa undantagsfall kan fatta beslut utan en beredning. Och mötet på måndag var inte sådant, underströk han.

Som personlig reflektion ville Blomqvist påminna om att det är stadsstyrelsen som har fått mandatet att bereda Raseborg 2020, nämnderna ger bara utlåtanden i processen.

Han konstaterade att initiativet om en parlamentarisk grupp kan behandlas olika snabbt beroende på hur man vill gå tillväga. Det snabbaste sättet är att alla partier utanför protokollet kommer överens om samarbetet och kör igång. Men det förutsätter att det finns en sådan politisk vilja.

Han konstaterade också att det kommer att komma klara siffror om skolnedläggningar och annat till fullmäktigemötet i juni.

Det lyftes också på mötet fram förslag om att lyfta ut skolfrågan ur helheten Raseborg 2020, stadens åtgärdsprogram som ska få ekonomin på fötter igen. Programmet ska behandlas den 6 juni.

Thomas Blomqvist konstaterade att det är den 6 juni fullmäktige kan besluta om att plocka ut något ärende ur helheten Raseborg 2020, inte mötet på måndag.

Artikeln rättades 24.5 klockan 11 med förtydligade uppgifter om Prästkulla skola. Miikka Soivio konstaterade att staden gick miste om statsstödet för 18 elever från den tidigare skolan. Inte att skolan hade totalt 18 elever.

Läs mera:

Raseborg 2020 remitterades i stadsstyrelsen

Stadsstyrelsen i Raseborg sade varken bu eller bä om sparalternativen inom ramen för projektet Raseborg 2020. Styrelsen beslöt att remittera ärendet.

  • Firarsvängen 15 april 2021

    Hälsa, gratta och önska musik i Firarsvängen!

    Hälsa, gratta och önska musik i Firarsvängen! Skriv din hälsning i kommentarsfältet i slutet av artikeln, eller ring oss på 06 3 200 200.

  • Coronaviruset i Österbotten - 15.4

    I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

    Situationen med coronaviruset förändras hela tiden och samhället anpassas till den. I den här artikeln sammanfattar vi hur Österbotten påverkas.

Läs också