Hoppa till huvudinnehåll

Kommunernas självstyre hotas i lagförslag

Malmska sjukhuset i  Jakobstad.
Malmska sjukhuset i Jakobstad. Malmska sjukhuset i Jakobstad. Bild: YLE/Rolf Granqvist malmska hälso- och sjukvårdsområde

Det är tveksamt om regeringen följer grundlagen. Det utlåtandet ger Jakobstad och grannkommunerna om regeringens planer på att temporärt begränsa kommunernas rätt att ingå avtal inom social-och hälsovården. Nykarleby stadsstyrelse hann inte med.

Stadsstyrelsen i Jakobstad behandlar ärendet på måndag kväll och ger sitt utlåtande till finansministeriet.

Grundlagsvidrigt?

I beredningen till stadsstyrelsen i Jakobstad skriver Stenman att utkastet till lagförslag kan ifrågasättas ur grundlagssynvinkel och den kommunala självstyrelsens synvinkel. Förslaget begränsar kraftigt kommunernas möjligheter att ordna tjänster.

Kristina Stenman
Kristina Stenman. Kristina Stenman Bild: Yle/Sofi Nordmyr stenman

Lagförslaget borde enligt Stenmans beredning till stadsstyrelsen ske i grundlagsenlig ordning.

Vill stoppa kommunernas planer

Regeringen vill med lagförslaget bland annat stoppa de planer många kommuner har, också i Jakobstadsregionen, att ingå långvariga avtal om bildandet av sambolag med privata aktörer inom vårdsektorn innan vårdreformen är genomförd.

Avtalen bör enligt regeringens utkast innehålla uppsägningsklausuler så att de kan sägas upp när vårdreformen träder i kraft.

Kritiskt också i övriga kommuner

Kommunstyrelsen i Pedersöres utlåtande i frågan är också kritiskt. Styrelsen anser att försöket till ingrepp i den kommunala självstyrelsen är grovt och att lagförslaget kan ifrågasättas ur grundlagens och den kommunala självstyrelsens synvinkel.

Det utlåtandet gav styrelsen på sitt möte den 16 maj.

Larsmos kommunstyrelse tog upp ärendet på måndag kväll. Utlåtandet är lika negativt som i övriga kommuner, säger styrelseordförande Ulf Stenman.

- Regeringen talar ju för aktiebolag i vården, och då är det svårt att förstå att Jakobstadsregionen inte skulle få ordna vården i bolagsform tillsammans med en privat aktör.

Inget styrelsebeslut i Nykarleby - utlåtandet lämnades ändå in

Stadsstyrelsen i Nykarleby har inte fattat något beslut i frågan och kommer inte heller att hinna med det. Sista dagen för ett utlåtande är nämligen på onsdag den 25 maj.

Stadsdirektör Gösta Willman säger att förslaget till utlåtande skickades ut till stadsstyrelsens medlemmar per mejl men att man glömde bort att ta upp det som en paragraf på styrelsemötet.

Utlåtandet har trots det lämnats in, med Willmans och stadssekreterarens underskrift. Utlåtandet är kritiskt precis som övriga kommuners.

Ingen protesterade

- Ingen i stadsstyrelsen har någon avvikande åsikt såvitt jag vet. I så fall skulle de väl ha protesterat när jag skickade ut förslaget per mejl, säger Willman.

Stadsstyrelsens ordförande Maria Palm (SFP) tycker att det låter vettigt.

- Vi hade nog ingen avvikande åsikt. Vi har nog diskuterat ärendet men inte fattat något beslut i styrelsen. Om han (Willman) säger att det glömdes bort så är det säkert så, säger Palm.